Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dłużnik rzeczowy po byłym mężu

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-07-11

Jestem od 2011 roku dłużnikiem rzeczowym po byłym mężu. Mam wpisaną w 2010 roku przez ZUS hipotekę przymusową na nieruchomości. Czy jest to dług przedawniony? Czy w ogóle przedawni się? Jeżeli nie, to czy będę musiała płacić odsetki? Dodam, że jestem po rozwodzie (2014 r.), a rozdzielność spisaliśmy w 2012 r.

zdjęcie prawnika
Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy składki są przedawnione, należałoby sprawdzić ich datę wymagalności. Od 2012 roku okres przedawnienia składek ZUS wynosi pięć lat, licząc od dnia, w którym upłynął termin ich płatności. Termin ten wynika z brzmienia art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378).

W art. 27 ustawy zostały zamieszczone zasady obliczania terminu wygaśnięcia zobowiązania wskutek przedawnienia należności z tytułu składek, które stały się wymagalne przed 1 stycznia 2012 r. oraz zasady odnośnie terminu przedawnienia składek nienależnie opłaconych przed tym dniem.

Przedawnienie należności z tytułu składek, którego bieg rozpoczął się przed 1 stycznia 2012 r., nastąpi po upływie 5 lat, licząc od 1 stycznia 2012 r.

Jeżeli jednak przedawnienie należności z tytułu składek, które rozpoczęło się przed dniem 1 stycznia 2012 r., nastąpiłoby – zgodnie z przepisami obowiązującymi przed tą datą – wcześniej, przedawnienie będzie skuteczne po upływie 10 lat, licząc od dnia, w którym przedmiotowe należności stały się wymagalne. W zależności od tego, który termin jest korzystniejszy.

Jednak u Pani jest wpisana hipoteka. Zgodnie z brzmieniem art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu z okresu, gdy powstały należności: 5. Nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zasadniczo odpowiada Pani z przedmiotu hipoteki, czyli nieruchomości za składki i odsetki liczone do dnia przedawnienia.

Ale zgodnie z ostatnim orzeczeniem TK: „każdy podatnik ma prawo do przedawnienia zobowiązania podatkowego, niezależenie od tego, jakie zabezpieczenie organ podatkowy ustanowił na ich majątku”. W praktyce z uwagi na niekonstytucyjność art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej podatnicy, na których dobrach urząd ustanowił hipotekę lub zastaw skarbowy, mogą w postępowaniu podatkowym podnieść zarzut przedawnienia. Jednak wyrok dotyczy tylko postępowania US, a nie ZUS. Tamten przepis nie został zakwestionowany.

Odpowiada Pani tylko z nieruchomości, co oznacza, że ZUS może przeprowadzić egzekucję tylko z nieruchomości, nie może zająć Pani wynagrodzenia czy innych praw, a tylko przeprowadzić licytację nieruchomości, i tylko do kwoty nieprzedawnionej kwoty głównej i odsetek.

Należy dokładnie więc sprawdzić w ZUS-ie kwoty składek, należności, daty wymagalności i daty ewentualnego przedawnienia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Nieprawidłowa wysyłka od komornika

W skrzynce pocztowej w bloku znalazłam „wezwanie do złożenia wyjaśnień, informacji w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym...

Jak kontrolować sprawę w e-sądzie?

Firma telekomunikacyjna scedowała moje zadłużenie wynikające z niewywiązywania się z opłat abonamentowych przeze mnie na zewnętrzną firmę...

Cofnięcie spłaty komorniczej

Wpłaciłem na konto komornicze dług osoby, która była zadłużona i miała zablokowane konto bankowe. Czy istnieje teraz możliwość odzyskania tych moich...

Zabezpieczenie dziecka przeciwko długom rodziców

Sprawa dotyczy zabezpieczenia dziecka przeciwko długom rodziców. Przed 10 laty wzięliśmy z mężem kredyt na dom. Niestety w 2010 r. mąż...

Jak odciąć się od długów męża?

Mąż otrzymał za niespłacanie rat kredytu pismo z sądu o nakazie spłaty zadłużenia. O tym, że wziął jakiś kredyt nic nie wiedziałam. Mamy...

Brak zapłaty za część działki a odzyskanie nieruchomości

Kilka lat temu moi rodzice sprzedali dużą działkę nieuczciwemu kontrahentowi, który nie zapłacił za jej część, ponieważ jego plany inwestycyjne...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »