Kategoria: Długi, pożyczki, kredyty

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi brata – czy mogę za nie odpowiadać?

Łukasz Obrał • Opublikowane: 2009-09-17

Jestem właścicielem samochodu, ale jeździ nim mój brat. Brat ma długi i komornik chce zająć mój samochód na poczet jego długów. Czy może to zrobić? Czy może też zająć moją nieruchomość, jeżeli brat u mnie zamieszkuje?

zdjęcie prawnika
Łukasz Obrał

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara

Przede wszystkim należy stwierdzić, że nie odpowiada Pani za zobowiązania swojego brata.

 

Egzekucja skierowana jest wyłącznie przeciwko Pani bratu. W toku egzekucji na wniosek wierzyciela (wierzycieli) komornik może przeprowadzić m.in. egzekucję z nieruchomości i z ruchomości należących do brata.

 

Stosownie do art. 845 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie.

 

Według § 2 art. 845 zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej.

 

Natomiast stosownie do § 2a art. 845 w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik może zająć także ruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem bez zgody tej osoby, chyba że przedstawi ona dowód, że ruchomości są jej własnością.

 

Jak z powyższego przepisu wynika, można zająć jedynie ruchomości (np. samochód) będące we władaniu dłużnika. Z przepisów powyższych wynika również, że istnieje możliwość, że komornik zajmie rzeczy będące we władaniu dłużnika (brata), które nie będą stanowiły jego własności.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Zgodnie z art. 847 § 1 K.p.c. komornik zajmuje ruchomość poprzez wpisanie jej do protokołu zajęcia. Odpis protokołu zajęcia należy doręczyć dłużnikowi i współwłaścicielom zajętej ruchomości, którzy nie są dłużnikami.

 

Według § 2 art. 847 dłużnik powinien przy zajęciu (a jeżeli jest nieobecny – niezwłocznie po otrzymaniu odpisu protokołu zajęcia) wymienić komornikowi znajdujące się w jego władaniu ruchomości, do których osobom trzecim (np. Pani) przysługuje prawo żądania zwolnienia ich od egzekucji, ze wskazaniem adresów tych osób. Komornik o zajęciu zawiadomi osoby wskazane przez dłużnika.

 

Po takim zawiadomieniu będzie Pani mogła wnieść powództwo przeciwegzekucyjne (o którym mowa poniżej).

 

W przypadku egzekucji z nieruchomości szanse jej zajęcia w toku egzekucji prowadzonej przeciwko bratu są jeszcze mniejsze.

 

Stosownie do art. 923 K.p.c. na skutek wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości wymienionej we wniosku komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu 2 tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania.

 

Równocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów (art. 925 K.p.c.).

 

Stosownie do art. 841 § 1 K.p.c. osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

 

Powództwo takie można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa.

 

Jeżeli więc komornik zajmie jakieś rzeczy należące do Pani w toku egzekucji skierowanej przeciwko Pani bratu (co jest możliwe), posiada Pani środki prawne, by rzeczy te zostały zwolnione od egzekucji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »