Kategoria: Długi, pożyczki, kredyty

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi bankowe – co robić?

Karol Jokiel • Opublikowane: 2009-09-17

Wzięłam kredyty, których nie jestem w stanie spłacać. Nie wiem, co robić...

zdjęcie prawnika
Karol Jokiel

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

Znalazła się Pani w trudnej sytuacji, nie ma bowiem co ukrywać, że polskie prawo w opisanej przez Panią sytuacji (niespłacanie zaciągniętego kredytu) stoi po stronie wierzyciela, który będzie zainteresowany odzyskaniem swoich pieniędzy.

 

W szczególności wierzyciel, w razie braku terminowej spłaty kredytu, jest uprawniony do wystąpienia przeciwko dłużnikowi na drogę postępowania sądowego, uzyskania sądowego potwierdzenia swoich roszczeń, a następnie skierowania egzekucji komorniczej do całego majątku dłużnika, zarówno istniejącego obecnie, jak i mogącego powstać w przyszłości.

 

Nie piszę tego, aby dodatkowo Panią wystraszyć, lecz raczej po to, aby miała Pani świadomość tego pesymistycznego scenariusza rozwoju wypadków. W moim przekonaniu trzeba przedsięwziąć wszelkie możliwe środki, aby uniknąć jego realizacji.

 

Środki prawne w tym zakresie są niestety ograniczone. Co prawda, zgodnie z art. 3571 Kodeksu cywilnego, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków, spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy.

 

Rozwiązując umowę, sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w poprzednim zdaniu, a zgodnie z art. 358 ust. 3 Kodeksu cywilnego w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Sądy jednak uznają w praktyce, że przywołane przepisy znajdują zastosowanie tylko w sytuacjach zupełnie wyjątkowych. Spośród takich stanów można przykładowo wskazać różnego rodzaju klęski żywiołowe, epidemie, operacje wojenne, strajk generalny. Taką szczególna sytuacją nie jest np. utrata pracy przez kredytobiorcę, kryzys finansowy w postaci, w jakiej widzimy go obecnie, czy nawet istotny spadek wartości złotówki wobec walut obcych (co ma znaczenie, jeżeli posiada Pani kredyty zaciągnięte w walutach obcych).

 

Ponadto mogę wskazać, że w polskim prawie niedopuszczalne jest pobieranie odsetek wyższych niż tzw. odsetki maksymalne, które wynoszą w ostatnich miesiącach 20–25% w skali roku. Banki stosują się do tych przepisów, jednakże firmy funkcjonujące na rynku pożyczek, inne niż banki, próbują te przepisy obchodzić.

 

Wreszcie poprzez nowelizację prawa upadłościowego – od 31 marca 2009 r. – stanie się prawem obowiązującym ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1572). Ustawa ta wprowadza tzw. upadłość konsumencką. W naszym portalu pisaliśmy o tym rozwiązaniu szerzej jeszcze 03.11.2008 r. oraz 15.02.2009 r. Tu jednak ostrzegam, że wbrew medialnym doniesieniom nowe regulacje prawne, w moim przekonaniu, w niewielkim tylko zakresie przysłużą się dłużnikom – osobom fizycznym.

 

Wobec braku szczególnych środków prawnych, które dałyby realne gwarancje korzystnych dla Pani skutków, warto, aby zastanowiła się Pani nad innym rozwiązaniem.

 

Z własnego doświadczenia w bankowości wiem, że dla banku najważniejsze jest odzyskanie własnych pieniędzy. Z tego powodu traktuje on dochodzenie praw przed sądem jako ostateczność, szczególnie że jeżeli klient nie płaci, to zazwyczaj dlatego, że nie ma z czego, więc i egzekucja komornicza może okazać się bezskuteczna.

 

Dlatego proponuję nawiązać kontakt z bankiem (np. poprzez doradcę, z którym zawierała Pani umowę, ewentualnie listownie), wskazać na trudności finansowe, które Panią dotknęły, i przyczyny tego stanu rzeczy (można załączyć dokumenty potwierdzające podniesione okoliczności). Wbrew obiegowej opinii banki są skłonne np. zwolnić klienta z obowiązku płacenia rat na jakiś czas, zmniejszyć ich wysokość, wydłużyć termin spłaty, zrezygnować z części odsetek itd., byle tylko zwiększyć prawdopodobieństwo spłaty.

 

Jeżeli ma Pani kilka kredytów, a Pani finansowe zaległości nie są znaczne, proszę rozważyć zaciągnięcie tzw. kredytu konsolidacyjnego, którego skutkiem jest konieczność spłaty jednej raty (do tego zazwyczaj niższej) zamiast kilku rat. Większość liczących się banków ma w swojej ofercie tego typu produkty finansowe.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »