Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi właściciela mieszkania - jak zabezpieczyć mieszkanie przed zajęciem i licytacją?

Marek Gola • Opublikowane: 2021-06-07

Bliska mi osoba popadła w długi, których nie jest w stanie spłacać. Banki oddały 3 kredyty do firm windykacyjnych, które zaproponowały, aby dłużnik wpłacał jakąś część pieniędzy na obsługę kredytu, w przeciwnym razie oddadzą sprawę do komornika. Niestety dłużnik nie był w stanie płacić nawet tego, więc zapewne sprawa trafi do sądu. U tej osoby niedawno zdiagnozowano chorobę afektywną dwubiegunową i obawiam się, że, pomimo zapewnień, nie będzie spłacać zobowiązań, a jest właścicielem mieszkania, które jak dotąd nie zostało obciążone hipoteką. Chodzi o to, w jakiś sposób zabezpieczyć to mieszkanie przed zajęciem i licytacją. Długi wynoszą ok. 50 tys. zł, więc utrata mieszkania jest realna. Chciałbym pomóc zabezpieczyć prawnie to mieszkanie, aby nie można go było zlicytować, bo ten człowiek nie będzie miał się gdzie podziać. Czy wyjściem z sytuacji byłoby ustanowienie służebności? Co można w tej sytuacji zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Długi właściciela mieszkania - jak zabezpieczyć mieszkanie przed zajęciem i licytacją?

Czy doszło do przedawnienia wierzytelności?

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

W pierwszej kolejności wymieniona przez Pana osoba powinna dokonać oceny ciążących na niej wierzytelności pod kątem ich przedawnienia. To bardzo ważne, bo być może część z nich już uległa przedawnieniu. Podaje Pan bowiem, że banki oddały sprawy do firm windykacyjnych, a te straszą tego człowieka komornikiem. Czy jednak są już wydane tytuły wykonawcze? Niezwykle rzadko zdarza się, aby banki pozbywały się wierzytelności, które nie są przedawnione. Tym samym każdy z kredytów powinien być poddany analizie pod kątem przedawnienia. Co do zasady, firmy windykacyjne straszą dłużników różnego rodzaju konsekwencjami, albowiem w przypadku przedawnienia nic innego im nie pozostaje.

Ryzyko skargi pauliańskiej

Przechodząc do kwestii nieruchomości, wskazać należy, iż przeniesienie prawa własności do nieruchomości na Pana jest niezwykle ryzykowane, albowiem istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że czynność taka zostanie podważona na zasadach tzw. skargi pauliańskiej. Istotny jest tu przepis art. 528 K.c., zgodnie z którym – jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Ponadto art. 529 K.c. stanowi, że jeżeli w chwili darowizny dłużnik był niewypłacalny, domniemywa się, iż działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. To samo dotyczy wypadku, gdy dłużnik stał się niewypłacalny wskutek dokonania darowizny.

Obciążenie nieruchomości służebnością osobistą na pewno jest pewnym wyjściem z sytuacji, aczkolwiek nie chroni jej w pełni. Rzeczywiście rzadko się zdarza, by znalazła się osoba, która byłaby chętna kupić mieszkanie obciążone służebnością, ale nie można tego wykluczyć.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »