Kategoria: Długi, pożyczki, kredyty

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi narobione przez siostrę ze wspólnej renty rodzinnej

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2017-01-31

Ja i siostra dostajemy rentę rodzinną po ojcu (wspólnie). Siostra narobiła sobie długów, a później znikła i nie ma z nią kontaktu. Teraz mam spłacić jej długi (jako że były zrobione z tej samej renty). Czy mogę jakoś tego uniknąć?

zdjęcie prawnika
Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata
Bardzo serdecznie dziękuje Pani mecenas za porade. Wszystko jest dla mnie jasne.
Edyta, mgr administracji, 38 lat
Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy

Polskie prawo cywilne przewiduje, iż za zaciągnięte zobowiązania odpowiedzialność ponosi rodzina dłużnika tylko w jednej sytuacji, tj. w przypadku śmierci dłużnika. Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Z chwilą śmierci spadkodawcy, zgodnie z art. 1015 Kodeksu cywilnego, rozpoczyna się 6-miesięczny termin, w którym spadkobiercy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Oświadczenie o przyjęciu spadku stanowi zobowiązanie spadkobiercy do przyjęcia całego majątku osoby zmarłej, w skład, którego wchodzą zarówno aktywa zmarłego, jak i jego długi. Z chwilą przyjęcia spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania przez osobę zmarłą np. kredyty, pożyczki, nieopłacone rachunki i są zobowiązani do dokonywania z tego tytułu terminowych spłat należności oraz całkowitego ich uregulowania. Odpowiedzialność Pana lub/i rodziców za spłatę długów brata mogłaby się pojawić ewentualnie w chwili jego śmierci, w sytuacji gdyby Pani lub/i rodzice byliście spadkobiercami, ustawowymi lub testamentowymi, Pani brata.

Z tego, co Pan pisze, siostra jedynie „poszła w świata”, nie został zaś stwierdzony jej zgon. W związku z tym w chwili obecnej ani Pan, Pańska mama czy też pozostałe rodzeństwo nie odpowiadacie za zobowiązania siostry. Żaden przepis prawa rodzinnego czy cywilnego nie stanowi podstawy do uznania, że rodzeństwo lub/i rodzice dłużnika odpowiadają za jego zobowiązania. Zobowiązania zaciągane przez osoby dorosłe dotyczą i obciążają wyłącznie osobę je zaciągającą W związku z tym to na siostrze ciąży jedynie obowiązek spłaty wszelkich długów i tylko ona ponosi odpowiedzialność za niewywiązywanie się ze swoich zobowiązań.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Fakt, iż pobieraliście Państwo wspólnie rentę rodzinną po tacie, nie ma wpływu na odpowiedzialność Pana za długi siostry. Proszę się tylko zastanowić, czy w żadnym miejscu nie poręczył Pan za dług siostry, np. kredyt, pożyczka, raty. W takiej sytuacji wierzyciel może faktycznie dochodzić od Pana zapłaty długu siostry w oparciu o umowę.

Tak więc jeżeli jakiś wierzyciel siostry zgłosi się do Pana, żądając zapłaty, może Pan odmówić, chyba iż wierzyciel ten przeprowadzi postępowanie o uznanie siostry za osobę zmarłą i zwróci się do Pana jako jej spadkobiercy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »