Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Długi męża i darowizna połowy domu przy rozdzielności majątkowej

Autor: Katarzyna Siwiec

Mamy od 5 lat z mężem rozdzielność majątkową. Mąż prowadzi firmę. Trzy lata temu kupił za gotówkę dom, potem przekazał mi połowę w darowiźnie. Ma różne kredyty firmowe, ale na razie je spłaca. Czy jak sprzedamy dom po 5 latach, a ja za swoją połowę kupię mieszkanie, to w razie ewentualnej egzekucji ten lokal będzie mógł być zajęty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Długi męża i darowizna połowy domu przy rozdzielności majątkowej

Zaskarżenie skargą pauliańską darowizny połowy domu

Na pewno zaskarżona skargą pauliańską może zostać czynność darowizny Pani połowy domu. Istotą skargi pauliańskiej jest to, że jeżeli powództwo wierzyciela zostanie uwzględnione, zachodzi fikcja prawna, że czynność ta nie miała miejsca. Czyli umowa darowizny traktowana byłaby, jakby jej w ogóle nie zawarto i jakby to mąż miał być wyłącznym właścicielem domu. Zgodnie z treścią art. 534 Kodeksu cywilnego uznania czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną nie można żądać po upływie lat pięciu od daty tej czynności. Oznacza to, że po upływie 5 lat prawo do zwalczania przez wierzyciela skutków dokonanej czynności wygasa i sąd powództwo wniesione po upływie tego terminu po prostu oddali. Dopiero zatem po 5 latach od darowizny prawo do wniesienia ewentualnej skargi paulińskiej wygaśnie. Oczywiście nie wiem, czy wierzyciel z takim powództwem wystąpi, ale ma prawo – to bezsprzecznie.

Zobacz też: Darowizna a długi męża

Skarga pauliańska a sprzedaż otrzymanej nieruchomości

Jeżeli natomiast chodzi o sprzedaż domu, to znów wierzyciel będzie mógł z tą skargą wystąpić – przynajmniej w teorii – w stosunku do męża, bo on będzie sprzedawał połowę domu i to będzie mogło stanowić przedmiot hipotetycznej skargi. Natomiast jeżeli chodzi o Panią, to myślę, że niestety w dalszym ciągu ryzyko skargi istnieje. Wierzyciel nadal może skutecznie pozwać Panią na tej podstawie. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem judykatury (jak np. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24.02.2011 r., sygn. akt III 132/10, wyrok tegoż sądu z dnia 4 października 2007 r., sygn. akt V CSK 248/07 i innych) osoba trzecia, która wskutek tej czynności uzyskała korzyść majątkową, zachowuje legitymację bierną także wtedy, gdy przed doręczeniem pozwu rozporządziła uzyskaną korzyścią na rzecz innej osoby. Krótko mówiąc, sprzedaż domu kolejnej osobie nie chroni Państwa przed zasadnością ewentualnej skargi.

Co więcej, w myśl art. 531 § 2 Kodeksu cywilnego w wypadku gdy osoba trzecia rozporządziła uzyskaną korzyścią, wierzyciel może wystąpić bezpośrednio przeciwko osobie, na której rzecz rozporządzenie nastąpiło, jeżeli osoba ta wiedziała o okolicznościach uzasadniających uznanie czynności dłużnika za bezskuteczną albo jeżeli rozporządzenie było nieodpłatne. Jeżeli nie są spełnione te przesłanki, to wierzyciel zwykle koncentruje się na osobie trzeciej, którą w tym przypadku byłaby Pani.

Oczywiście nie jestem w stanie na podstawie Pani pytania stwierdzić, czy wierzyciel będzie zainteresowany składaniem takiej skargi, czy dowie się o zakupie przez Panią mieszkania, czy powództwo będzie w ogóle miało uzasadnione podstawy, skoro mąż kredyty płaci.

Teoretycznie tylko wyjaśniam, że mogą te transakcje, głównie darowizna domu i sprzedaż, stanowić przedmiot skargi pauliańskiej – ta druga czynność już szczególnie teoretycznie, bo trzeba będzie udowodnić, że nabywca domu, jeżeli będzie osobą obcą, wiedział, że działacie Państwo w celu udaremnienia egzekucji bankom albo z łatwością mógł wiedzieć. W praktyce nie jest to łatwe. Natomiast nie widzę podstaw do uznania za bezskuteczną – w drodze skargi paulińskiej – transakcji nabycia mieszkania przez Panią.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »