Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi męża i darowizna połowy domu przy rozdzielności majątkowej

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2019-12-27

Mamy od 5 lat z mężem rozdzielność majątkową. Mąż prowadzi firmę. Trzy lata temu kupił za gotówkę dom, potem przekazał mi połowę w darowiźnie. Ma różne kredyty firmowe, ale na razie je spłaca. Czy jak sprzedamy dom po 5 latach, a ja za swoją połowę kupię mieszkanie, to w razie ewentualnej egzekucji ten lokal będzie mógł być zajęty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Długi męża i darowizna połowy domu przy rozdzielności majątkowej

Zaskarżenie skargą pauliańską darowizny połowy domu

Na pewno zaskarżona skargą pauliańską może zostać czynność darowizny Pani połowy domu. Istotą skargi pauliańskiej jest to, że jeżeli powództwo wierzyciela zostanie uwzględnione, zachodzi fikcja prawna, że czynność ta nie miała miejsca. Czyli umowa darowizny traktowana byłaby, jakby jej w ogóle nie zawarto i jakby to mąż miał być wyłącznym właścicielem domu. Zgodnie z treścią art. 534 Kodeksu cywilnego uznania czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną nie można żądać po upływie lat pięciu od daty tej czynności. Oznacza to, że po upływie 5 lat prawo do zwalczania przez wierzyciela skutków dokonanej czynności wygasa i sąd powództwo wniesione po upływie tego terminu po prostu oddali. Dopiero zatem po 5 latach od darowizny prawo do wniesienia ewentualnej skargi paulińskiej wygaśnie. Oczywiście nie wiem, czy wierzyciel z takim powództwem wystąpi, ale ma prawo – to bezsprzecznie.

Skarga pauliańska a sprzedaż otrzymanej nieruchomości

Jeżeli natomiast chodzi o sprzedaż domu, to znów wierzyciel będzie mógł z tą skargą wystąpić – przynajmniej w teorii – w stosunku do męża, bo on będzie sprzedawał połowę domu i to będzie mogło stanowić przedmiot hipotetycznej skargi. Natomiast jeżeli chodzi o Panią, to myślę, że niestety w dalszym ciągu ryzyko skargi istnieje. Wierzyciel nadal może skutecznie pozwać Panią na tej podstawie. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem judykatury (jak np. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24.02.2011 r., sygn. akt III 132/10, wyrok tegoż sądu z dnia 4 października 2007 r., sygn. akt V CSK 248/07 i innych) osoba trzecia, która wskutek tej czynności uzyskała korzyść majątkową, zachowuje legitymację bierną także wtedy, gdy przed doręczeniem pozwu rozporządziła uzyskaną korzyścią na rzecz innej osoby. Krótko mówiąc, sprzedaż domu kolejnej osobie nie chroni Państwa przed zasadnością ewentualnej skargi.

Co więcej, w myśl art. 531 § 2 Kodeksu cywilnego w wypadku gdy osoba trzecia rozporządziła uzyskaną korzyścią, wierzyciel może wystąpić bezpośrednio przeciwko osobie, na której rzecz rozporządzenie nastąpiło, jeżeli osoba ta wiedziała o okolicznościach uzasadniających uznanie czynności dłużnika za bezskuteczną albo jeżeli rozporządzenie było nieodpłatne. Jeżeli nie są spełnione te przesłanki, to wierzyciel zwykle koncentruje się na osobie trzeciej, którą w tym przypadku byłaby Pani.

Oczywiście nie jestem w stanie na podstawie Pani pytania stwierdzić, czy wierzyciel będzie zainteresowany składaniem takiej skargi, czy dowie się o zakupie przez Panią mieszkania, czy powództwo będzie w ogóle miało uzasadnione podstawy, skoro mąż kredyty płaci.

Teoretycznie tylko wyjaśniam, że mogą te transakcje, głównie darowizna domu i sprzedaż, stanowić przedmiot skargi pauliańskiej – ta druga czynność już szczególnie teoretycznie, bo trzeba będzie udowodnić, że nabywca domu, jeżeli będzie osobą obcą, wiedział, że działacie Państwo w celu udaremnienia egzekucji bankom albo z łatwością mógł wiedzieć. W praktyce nie jest to łatwe. Natomiast nie widzę podstaw do uznania za bezskuteczną – w drodze skargi paulińskiej – transakcji nabycia mieszkania przez Panią.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Wezwanie do zapłaty czesnego z wyższej szkoły

Wezwanie do zapłaty czesnego z wyższej szkoły

Właśnie dostałem wezwanie do zapłaty czesnego z wyższej szkoły, z której zostałem skreślony z listy uczniów w dniu 10 maja 2017 roku....

Stare długi zlikwidowanej spółki cywilnej

Stare długi zlikwidowanej spółki cywilnej

Ok. 20 lat temu została zlikwidowana spółka cywilna. Dopiero teraz dostałam pismo od firmy windykacyjnej dotyczące tak starego długu. Współwłaścicielem...

Znajoma nie oddaje pożyczki - co zrobić?

Znajoma nie oddaje pożyczki - co zrobić?

Rok temu pożyczyłem znajomej 20 tys. zł w obecności dwóch świadków. Do dziś nie otrzymałem zwrotu, znajoma unika kontaktu. Okazało się, że ta osoba...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »