Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dług w firmie telekomunikacyjnej z działalności gospodarczej

Marek Gola • Opublikowane: 2018-11-26

Mam stary dług w firmie telekomunikacyjnej (prawie 20 000 zł) dotyczący mojej działalności gospodarczej. Dług jest z połowy 2013 roku. Nigdy nie był w sądzie ani u komornika. Chcę to spłacić, ale w mniejszej kwocie – z racji na przedawnienie. Jak to zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności winien Pan ustalić termin wymagalności każdego roszczenia z osobno. Niestety w pytaniu nie wskazuje Pan, czy zadłużenie obejmuje jedną wierzytelność, czy też kwota stanowi sumę wielu wierzytelności. Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, o ile decyduje o przedawnieniu. Konkludując wszystko powyższe, przedawnienie następuje po upływie 3 lat. W sytuacji wielu wierzytelności termin 3 lat liczony jest oddzielnie dla każdej z wierzytelności z osobna.

W mojej ocenie, o ile dobrze odczytuje Pański opis, dług powstał w połowie 2013 r., a zatem do jego przedawnienia powinno było dojść w połowie 2016 r. Nie można zatem wykluczyć, że wierzytelność już jest przedawniona, stąd cisza ze strony wierzyciela.

Podkreślenie wymaga, iż przedawnienie nie jest brane przez sąd z urzędu, co powoduje, iż zarzut przedawnienia musi być złożony w postępowaniu sądowym w sprzeciwie od nakazu zapłaty.

Z chwilą złożenia sprawy o zapłatę nastąpi przerwanie biegu przedawnienia. Wskazać należy nadto na treść art. 123 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

3) przez wszczęcie mediacji”.

Dopiero bowiem wówczas nastąpi skierowanie sprawy o zapłatę (nastąpi konkretyzacja roszczenia względem danego podmiotu). Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Reasumując, w pierwszej kolejności winien Pan ustalić, kiedy powstały wierzytelności/wierzytelność, która stanowi Pańskie zadłużenie. Na tę okoliczność należałoby odszukać fakturę/rachunek celem ustalenia terminu zapłaty, któremu Pan uchybił Od dnia następującego po tym terminie liczony jest 3 letni termin przedawnienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »