Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dług spłacony przez jednego z dłużników solidarnych - jak odzyskać pieniądze od pozostałych dłużników?

Michał Berliński • Opublikowane: 2021-01-11

Miałam zadłużenie u komornika wraz z innymi osobami, które spłaciłam w całości. Dłużników było czworo: ja i mój mąż oraz drugie małżeństwo (nasi byli wspólnicy). Aktualnie chciałabym uzyskać zwrot połowy środków, które uregulowałam za tę parę, gdyż dług był nasz wspólny. Dysponuję postanowieniem o zakończeniu egzekucji, ale niepokoi mnie jeszcze jedna sprawa. Otóż zadłużenie spłacałam z własnych pieniędzy, ale przelewy szły z konta córki, gdyż ja obecnie nie posiadam konta w banku. W tytule przelewów wpisywałyśmy sygnaturę sprawy oraz dopisek „spłata za…” i podane było moje imię o nazwisko, posiadam wszystkie wyciągi. Czy spłata z konta córki może utrudnić mi uzyskanie zwrotu połowy wpłaconej kwoty? Jakie powinnam teraz podjąć kroki, aby odzyskać pieniądze od tej pary dłużników?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dług spłacony przez jednego z dłużników solidarnych - jak odzyskać pieniądze od pozostałych dłużników?

Dłużnicy solidarni – roszczenie regresowe

Jak wynika z opisu, przedmiotowe zobowiązanie było zasądzone solidarnie, tzn. każdy z Państwa był u komornika dłużnikiem i każdy z Państwa był obowiązany do spłaty długu. Zgodnie z art. 376 Kodeksu cywilnego – jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, to treść istniejącego między nimi stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu pieniędzy od pozostałych współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, to dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu pieniędzy w częściach równych. Jeśli na przykład zadłużenie wynosiło 80 tys. zł, a dłużników było czworo, to ta kwota powinna zostać podzielona na cztery równe części i pozostali dłużnicy powinni zwrócić temu, który wcześniej zapłacił, po jednej z tych części. Spełnienie świadczenia przez jednego z dłużników solidarnych skutkuje powstaniem po jego stronie roszczenia regresowego względem pozostałych dłużników. Artykuł 376 K.c. jest przepisem dyspozytywnym, gdyż przewiduje, że pierwszeństwo w regulacji tego roszczenia ma umowa między współdłużnikami, a w jej braku – istniejący między nimi stosunek prawny (stosunek wewnętrzny), z którym związane jest zobowiązanie solidarne (np. kredyt bankowy). Dopiero wówczas, gdy nie ma między dłużnikami solidarnymi takiego stosunku prawnego, o zakresie roszczeń regresowych rozstrzyga art. 376 K.c., postanawiając, że każdy z dłużników jest zobowiązany do zwrotu świadczenia w częściach równych. Zobowiązanie regresowe nie ma charakteru solidarnego. Przedawnienie roszczenia regresowego następuje stosownie do art. 118 K.c., a więc w terminie sześcioletnim, a gdy jest związane z działalnością gospodarczą dłużnika uprawnionego do regresu – w terminie trzyletnim.

Najpierw wezwanie do zapłaty, następnie pozew o zapłatę do sądu

Zatem najpierw musi Pani wezwać do zapłaty te osoby, które dalej chce Pani pozwać o zapłatę. W tym celu należy skierować do nich wezwanie do zapłaty – przesłać je listem poleconym do każdego z nich osobno. List powinien zostać wysłany za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powinna Pani również uzyskać od komornika zaświadczenie o tym, z jakiego i czyjego składnika majątku spłacone zostało to zobowiązanie. A w następnej kolejności powinna Pani skierować sprawę do sądu z pozwem o zapłatę – nie ma tutaj innej drogi.

Na koniec wyjaśniam, że nie widzę problemu co do faktu, że spłacała Pani zadłużenie za pomocą konta bankowego córki, skoro przelewy były jednoznacznie opisane. Proszę jeszcze pamiętać, że aby odzyskać połowę kwoty, o jej zwrot musi Pani wnosić wraz z mężem. Z pewnością teraz nie powinna Pani zwlekać z wystosowaniem do dłużników solidarnych wezwania do zapłaty, co rozpocznie starania o odzyskanie należnych Pani środków.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »