Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dług po rodzicach

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2018-07-25

Odziedziczyłem dług po rodzicach. Nie posiadam żadnego majątku, jedynie samochód którego współwłaścicielem jest żona. Czy komornik może go zabezpieczyć na poczet wierzyciela? Nie mamy z żoną rozdzielności majątkowej.

zdjęcie prawnika

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Bardzo polecam ten serwis.
Daria, 39 lat
Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela

Z opisu wynika, że: to Pan odziedziczył zobowiązania po rodzicach; samochód stanowi majątek małżeński Pana i małżonki (prawdopodobnie został nabyty w czasie trwania małżeństwa); być może wierzyciel prowadzi egzekucję lub zamierza ją wszcząć.

Majątek objęty współwłasnością majątkową małżeńską stanowi współwłasność małżonków, tzw. współwłasność łączną. Oznacza ona, że w czasie trwania wspólności majątkowej nie jest możliwe dokonanie podziału takiego majątku lub jego składników. W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Nie stoi to jednak na przeszkodzie w dokonaniu zajęcia samochodu w ramach egzekucji sądowej wobec Pana. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami komornik może dokonać zajęcia ruchomości będących we władaniu/współwładaniu dłużnika, nawet jeżeli wchodzą one w skład majątku wspólnego dłużnika oraz jego małżonka, a komornik nie dysponuje tytułem wykonawczym przeciwko małżonkowi dłużnika (Pana żonie). Brak możliwości zajęcia określonej ruchomości mógłby spowodować wyzbycie się jej przez dłużnika, co uniemożliwiłoby zaspokojenie wierzyciela. Niemniej, jeśli do takiego zajęcia dojdzie, a określone ruchomości (np. samochód) rzeczywiście stanowią majątek wspólny dłużnika i jego małżonki, wówczas małżonka dłużnika (nie będąca dłużnikiem) powinna wystąpić do komornika z wnioskiem o umorzenie egzekucji z tych ruchomości, a jeśli to okaże się nieskuteczne, powinna złożyć stosowną skargę na czynności komornika wykazując, że zajęte ruchomości są majątkiem wspólnym jej i dłużnika.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wierzyciel małżonka nie może w czasie trwania wspólności ustawowej żądać zaspokojenia z udziału, który w razie ustania wspólności przypadnie temu małżonkowi w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Mówiąc inaczej – wierzyciel musiałby doprowadzić do ustania wspólności majątkowej, by móc po zajęciu dalej prowadzić egzekucję – ale z Pana udziału (bo Pan jest dłużnikiem).

Pana zobowiązanie powstało bez zgody drugiego małżonka, a nadto nie wynika z czynności prawnej (tylko wskutek spadkobrania), wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. A tylko zniesienie wspólności majątkowej spowodowałoby to, że miałby Pan udział w samochodzie w 1/2 jako majątek osobisty.

Wprowadzając umownie rozdzielczość majątkową ułatwi Pan zadanie wierzycielowi. O takiej rozdzielczości formalnie należy zawiadomić wierzyciela. Tak samo, jak o podziale umownym majątku wspólnego po wprowadzeniu rozdzielności. A ten wystąpi do sądu o uznanie tej czynności za bezskuteczną wobec siebie i jak uzyska taki wyrok (a raczej łatwo w opisanej sytuacji) – będzie prowadził egzekucję z Pana udziału.

Gdyby doszło do sądowego zniesienia wspólności majątkowej (na wniosek małżonki), potem do sądowego podziału majątku w wyniku czego samochód przypadłby małżonce – wtedy nie jest to czynność prawna, ale orzeczenie sądowe i wierzyciel nie ma możliwości unieważnienia orzeczenia tak, jak zwykłej umowy między Panem a żoną.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Po latach windykator upomina się o dług, czy doszło do przedawnienia?

Moim problemem jest dług sprzed 12 lat. Zawarłem wtedy na swoją firmę umowę z operatorem, na mocy której otrzymałem telefon i miałem opłacać...

Nieuregulowane długi

Zamieszkuję w Szwecji od 12 lat. Przed wyjazdem z Polski miałam nieuregulowane długi (nie pamiętam dokładnie ile ich było i w stosunku do...

Przejęcie długu bankowego przez byłego partnera

Problem dotyczy spłaty rat za zakup kosztownego sprzętu RTV oraz pożyczki na spłatę części zobowiązania. Moja obecna partnerka wzięła ten sprzęt na raty...

Po ilu latach przedawnia się dług za czesne?

Po jakim czasie przedawnia się roszczenie o czesne? Aktualnie otrzymałem informację z firmy windykacyjnej, że kieruje sprawę do sądu. Od terminu...

Niespłacone pożyczki i debety na koncie

Kilka lat temu wyjechałam z Polski. Zostawiłam niespłacone pożyczki i debety na koncie. Teraz chcę wrócić do Polski. Czy mogę zostać zatrzymana...

Co zrobić, aby odzyskać pożyczone pieniądze byłemu partnerowi?

W latach 2014/2015 pozostawałam w związku partnerskim. Upoważniłam partnera do mojego rachunku bankowego. Zrobiłam to, gdyż nie miał żadnych dochodów,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »