Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dług alimentacyjny a upadłość konsumencka

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2022-08-12

Po rozwodzie oddałam dwoje dzieci pod opiekę mężowi z zastrzeżeniem, że jak poprawi się moja sytuacja finansowa, to dzieci wrócą do mnie. Mąż pił i nie sprawował nad nimi opieki, więc policja dzieci zabrała. Trafiły do teściowej jako do rodziny zastępczej. Nic nie dały moje prośby o zwrot dzieci, ponieważ żądano ode mnie stałego zatrudnienia, a ja pracowałam na zleceniach. W tej chwili długi alimentacyjne urosły do kwoty 80 tys. zł. Mam orzeczenie sądowe, że jestem dłużnikiem niewypłacalnym. Jak mam uniknąć więzienia? Czy mogę dobrowolnie zobowiązać się do spłacania po 200 zł miesięcznie, bo na tyle mnie stać? Czy mąż, który przebywa za granicą, spłaci połowę tej sumy? Dzieci są już dorosłe i nie wymagają płacenia alimentów.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dług alimentacyjny a upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – rozwiązanie dla niewypłacalnych dłużników

Nie wiem dlaczego wskazała Pani na odbywanie kary pozbawienia wolności. Jeżeli posiada Pani zadłużenia i chce Pani dobrowolnie spłacać część zadłużenia, to proszę tak spłacać, aby wierzyciel widział, że chce Pani dokonywać płatności. Taka postawa z pewnością nie jest przesłanką do umieszczenia Pani w zakładzie karnym. Jeżeli jednak długi są duże i nie jest Pani ich w stanie spłacić samodzielnie, proponuję rozważyć postaranie się o uzyskanie upadłości konsumenckiej. Ustawodawca przyjął założenie, że upadłość konsumencka może zostać ogłoszona jedynie na wniosek dłużnika.

Z uwagi na daleko idące skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a także na rozbudowaną funkcję oddłużeniową upadłości konsumenckiej ustawodawca, tym samym, trafnie wyłączył legitymację wierzycieli do złożenia stosownego wniosku. Ustawodawca pozbawił zatem nieuczciwych wierzycieli możliwości szantażu czy zastraszania dłużnika złożeniem wniosku o ogłoszenie jego upadłości. [Zob. R. Adamus, Nowa upadłość konsumencka. Poradnik, s. 57 i n.]

Co powinien zawierać wniosek do sądu o upadłość konsumencką?

Wniosek składany jest na urzędowym formularzu określonym przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2276). Wspomniany akt wykonawczy ustala dwa wzory formularza: 1) wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2) wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Zaznaczam, iż we wniosku należy podać imię i nazwisko dłużnika, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL, dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację. Przypomnieć w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 126 § 2 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego, gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go, nie mając takiego obowiązku.

We wniosku należy wskazać miejsca, w których znajduje się majątek dłużnika.

Uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką

Należy także wskazać na okoliczności uzasadniające wniosek i ich uprawdopodobnienie. Wnioskodawca powinien wskazać we wniosku na swoją niewypłacalność jako podstawę wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej (art. 10, 11 ust. 1 PrUpad). Jest to tzw. przesłanka pozytywna dla ogłoszenia upadłości.

Powinna także Pani we wniosku wskazać swój majątek – wszelkie informacje są tam zawarte i należy je stosownie uzupełnić. Sąd bada w tym postępowaniu, czy faktycznie istnieje zasadność orzeczenia upadłości konsumenckiej. W mojej ocenie, jeżeli zadłużenie jest tak duże i nie ma realnych możliwości jego spłaty, powinna Pani spróbować w opisanym postępowaniu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »