Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dawny dług z działalności gospodarczej a otworzenie nowej

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2019-07-19

18 lat temu prowadziłem działalność gospodarczą jednoosobową. Miałem jeden niezapłacony rachunek VAT. Z tego, co pamiętam, tylko raz był u mnie ktoś z urzędu skarbowego i powiadomił mnie o długu i doradził, żebym spłacił. Od tego czasu do dzisiaj nic otrzymałem żadnego ponaglenia, wezwań do zapłaty itd. Teraz chciałbym ponownie otworzyć działalność, ale nie wiem, czy to bezpieczne.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na bazie przesłanego przez Pana opisu stanu faktycznego nie można ustalić bez wątpliwości, czy doszło do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego czy też nie.

 

Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek zapłaty, ale i również przedawnienia. Co do zasady zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, co wynika z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. W opisanym przez Pana przypadku 5 lat od końca roku, w którym trzeba było zapłacić podatek, minęło, jest więc spora szansa, że zobowiązanie podatkowe wygasło przez przedawnienie, aczkolwiek mogło dojść do przerwania bądź zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

 

Przykładowo bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym Pan jako podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. Najczęściej jednak bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania. Warunek zawiadomienia obowiązuje od 15 października 2013, więc może Pan o tym nie wiedzieć, a teoretycznie big terminu przedawnienia mógł zostać zawieszony. Niemniej jednak postępowanie nie mogłoby toczyć się, aż tak długo więc bieg terminu przedawnienia biegł by dalej, od dnia następującego po dniu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe związane z niezapłaconym podatkiem od towarów i usług.

 

By ustalić, jak jest naprawdę, musiałaby Pan wnioskować do US o wydanie zaświadczenia (zgodnie z art. 306e § 4 pkt 1 Ordynacji) o niezaleganiu w podatkach i wnieść jednocześnie o podanie informacji, czy w stosunku do Pana prowadzone jest:

 

  1. postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości,
  2. postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy,
  3. postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;

 

Jeśli do przedawnienia nie doszło, dowie się Pan o tym, ale o organ sobie o zaległości przypomni. Niemniej jednak jest to w mojej ocenie mało prawdopodobny scenariusz, aczkolwiek nie niemożliwy, bowiem musiałoby 3 razy dojść do przerwania biegu lub dwukrotnie do przerwania i raz dłuższego zawieszenia, bez Pana wiedzy o takich zdarzeniach (np. rozpoczęcie egzekucji poprzez zajęcie rachunku bankowego) – jest to wysoce nieprawdopodobne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak odciąć się od długów męża?

Mąż otrzymał za niespłacanie rat kredytu pismo z sądu o nakazie spłaty zadłużenia. O tym, że wziął jakiś kredyt nic nie wiedziałam. Mamy...

 

Upadłość konsumencka czy negocjacje z bankiem

Mam zadłużenie w banku. Niestety straciłem dochód, który pozwalał mi na regularną spłatę zadłużenia. Znajomy poradził mi, żeby starać się...

 

Wpis do BIK za brak na rachunku bankowym niewielkiej kwoty na opłatę za prowadzenie konta

Dzisiaj otrzymałem informację z BIK (alert) o nowym zobowiązaniu kredytowym. Okazało się, że na jednym z kilku rachunków bankowych, jakie...

 

Przedawnienie roszczenia regresowego

Chciałbym rozstrzygnąć kwestię przedawnienia się roszczenia regresowego. W 2010 r. doszło do zdarzenia – potrącenia dwóch pieszy (ja i mój...

 

Bezumowne korzystanie z lokalu - zapłata czynszu i odsetek

W wyniku podziału majątku sąd przyznał mi mieszkanie. Miałem spłacić byłą żonę, jednak nie miałem pieniędzy. Żona natomiast miała opuścić lokal,...

 

Przedawnienie wierzytelności za wynajem sprzętu

Mąż prowadził działalność gospodarczą i przez niewypłacalnych kontrahentów popadł w długi i musiał ją zamknąć. Jednym z jego...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »