Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dawne długi za alimenty

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-09-15

Sprawa dotyczy dawnych długów za alimenty. Osoba przez wiele (mniej więcej 15) lat nie płaciła alimentów na swoje dwie córki. Wypłatę alimentów przejął fundusz alimentacyjny. W międzyczasie córki dorosły i podjęły pracę. Osoba od lat nie ma pracy (utrzymuje się z pomocą rodziny). Czy jest możliwość umorzenia długów alimentacyjnych? Gdzie i jak ewentualnie o to wystąpić? Komornik przez ostatnie lata stwierdzał nieściągalność długów. Matka tej osoby (emerytka) odziedziczy mieszkanie po zmarłej krewnej. Czy komornik może zażądać spłacenie długów przez matkę? W jaki sposób komornik może się dowiedzieć o pojawieniu się spadku? Jeżeli odpowiedz na pytanie drugie jest tak, to czy można uniknąć takiej sytuacji poprzez podarowanie mieszkania córce babci (siostrze dłużnika)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tak, teoretycznie istnieje możliwości umorzenia długów alimentacyjnych. Umorzenie jest możliwe z inicjatywy samego funduszu i na wniosek dłużnika.

Podstawę w obu przypadkach stanowi art. 30 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Przytoczę poniżej jego brzmienie:

„1. Organ właściwy dłużnika może umorzyć należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, w łącznej wysokości:

1) 30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

2) 50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

3) 100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.

2. Organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną.

3. Umorzenie należności następuje w drodze decyzji administracyjnej”.

Tak więc można próbować wystąpić z wnioskiem o umorzenie motywując go trudną sytuacją materialną np. brakiem dochodów pomimo starań uzyskania pracy albo niskim dochodami. Tym niemniej nie ma gwarancji, że dług zostanie umorzony – o czym muszę lojalnie uprzedzić – gdyż, jak wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 4 sierpnia 2016 r., sygn.akt IV SA/Gl 114/16, rozstrzygnięcie w przedmiocie umorzenia zobowiązań dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych z funduszu alimentacyjnego świadczeń, wydane na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 859 ze zm.), ma charakter uznaniowy. Tak więc od uznania wierzyciela będzie zależało czy dług umorzy.

 

Komornik nie może żądać spłaty długów przez matkę, gdyż ona nie jest dłużnikiem Funduszu. Komornik dowiaduje się o spadku albo od wierzyciela, albo np. z treści księgi wieczystej, w której wcześniej czy później wpisuje się spadkobiercę jako właściciela. W niniejszym przypadku jednak komornik nie ma podstaw do egzekwowania długu od matki dłużnika, a tym samym nie ma legitymacji do interesowania się jej majątkiem. Matka mogłaby np. odpowiadać za długi syna gdyby np. odziedziczyła po nim spadek. Jeżeli taka sytuacja nie zaistnieje, a matka dłużnika nie będzie chciała dobrowolnie zapłacić zadłużenia, to nie ma się ona czego obawiać.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zabezpieczenie przed spłacaniem długów brata

Brat męża chce kupić dom. Wpłacił już pewną kwotę. Pozostała część ma być na kredyt. Dom ma być na niego, ale kredyt mają wziąć teściowie, bo on...

 

Przyjazd do kraju i stare długi

Sprawa dotyczy przyjazdu do kraju i starych długów. Od kilku lat przebywam w Anglii. Chciałbym w najbliższym czasie polecieć do Polski, jednak...

 

Umowa cesji wierzytelności pożyczki dla konsumentów

Moja spółka udziela pożyczek gotówkowych konsumentom (nie kredytów). Planujemy zmianę treści umowy pożyczki o dodanie zapisu: „Pożyczkodawca...

 

Niezwrócona pożyczka

Moja mama pożyczyła pieniądze swojemu synowi w 2012 roku. Pieniądze miały być zwrócone po 2 latach. Została podpisana umowa pożyczki. W 2015 roku...

 

Umorzenie długu z funduszu alimentacyjnego

Pytanie dotyczy toczącej się egzekucji z nieruchomości należącej do mojego ojca. Ma on dom, który chce sprzedać. Ojciec ma dwoje dzieci z innego...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »