Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Darowizna od dłużnika a skarga pauliańska

Autor: Wioletta Dyl

Cztery lata temu w akcie darowizny otrzymałem od brata połowę nieruchomości. Nie wiedziałam, że brat ma długi za najem hali, w której prowadził firmę. Faktury były łącznie na kwotę 110 tys. zł. Wierzyciel oddał sprawę do sądu. Obecnie wierzyciel chce wyegzekwować dług brata ode mnie, a nie jego jako dłużnika. Ja nieruchomość dawno sprzedałam i nie mam już tych pieniędzy. Czy mam się obawiać komornika z związku z długami brata? Czy ta nieruchomość otrzymana w darowiźnie nie zostanie zakwalifikowana jako ucieczka dłużnika przed spłatą wierzyciela. Co mam zrobić w przedstawionej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna od dłużnika a skarga pauliańska

Jak wskazuje art. 888 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Świadczenia tego typu w rodzinie są zwolnione z podatku.

Skarga pauliańska - prawo wierzyciela

Jak jednak wynika z Pani informacji, dług Pani brata powstał przez przepisaniem połowy nieruchomości na Panią. Jeżeli bowiem dług datuje się sprzed dokonania aktu darowizny, to wierzyciel może wystąpić z tzw. skargą pauliańską. Ma na to 5 lat od daty dokonania aktu darowizny. Zgodnie z art. 527 § 1 Kodeksu cywilnego jeżeli na skutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia (tutaj wierzyciel Pani brata) uzyskała korzyść majątkowa, każdy z wierzycieli może dochodzić uznania takiej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeśli spełnione zostaną pewne warunki. Po pierwsze dłużnik musiał działać ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a dodatkowo osoba trzecia doskonale o tych pobudkach wiedziała, lub też przy zachowaniu należytej staranności mogła taką wiedzę uzyskać. Natomiast jeśli korzyść majątkową w skutek czynności prawnej dłużnika uzyskała osoba będąca z nim w bliskim stosunku, z góry domniemywa się, że takie osoby wiedziały, że dłużnik działał z bezpośrednim zamiarem pokrzywdzenia swoich wierzycieli.

Zobacz też: Darowizna po ogłoszeniu upadłości

Działanie dłużnika celem pokrzywdzenia wierzycieli

Zgodnie z brzmieniem art. 528 Kodeksu cywilnego jeżeli na skutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może dochodzić uznania takiej czynności za bezskuteczną. Nadto jeżeli w chwili darowizny dłużnik był niewypłacalny lub też stał się niewypłacalny na skutek dokonania darowizny, to z góry zakłada się, że działał ze świadomością pokrzywdzenia swoich wierzycieli.

Uznanie skargi paulińskiej przez sąd za uzasadnioną sprawia, że zaskarżona przez wierzyciela czynność prawna jego dłużnika staje się wobec niego nieskuteczna. Innymi słowy w takim przypadku dokonana przez Pani brata darowizny na rzecz Pani będzie wobec takiego wierzyciel za bezskuteczną, czyli połowa darowanej nieruchomości będzie traktowana, jakby była Pani brata wyłączną własnością. Zachowanie wierzyciela wskazywałoby na to, że być może skorzystał on właśnie ze skargi pauliańskiej, aczkolwiek nic Pani o tym nie pisze. Musiałby on wykazać się stosownym wyrokiem w tej kwestii, aby móc zwrócić się do Pani o zapłatę sam nakaz zapłaty wystawiony wyłącznie na Pani brata nie wywiera skutku wobec Pani. Zatem ma Pani prawo odmówić zapłaty, bo nie odpowiada Pani za brata, o ile wierzyciel nie skorzystał ze skargi pauliańskiej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info