Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Darowizna mieszkania od rodzica obciążonego hipoteką

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Ojciec chce mi przepisać mi mieszkanie w darowiźnie które jest obciążone hipoteką. Czy po tej darowiźnie będę musiał spłacić to zobowiązanie? Oprócz tego tato ma inne sprawy u komornika, które nie są uwzględnione, czy je też muszę spłacić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna mieszkania od rodzica obciążonego hipoteką

Darowizna nieruchomości z hipoteką, kto będzie płacił?

Nie ma żadnych przeszkód, aby tata przepisał na Pana nieruchomość. Fakt, iż jest obciążona hipoteką, niczego nie zmienia. Nie ogranicza to prawa dysponowania nieruchomością.

Hipoteka przypisana jest do działki, nie do właściciela. Musi więc Pan liczyć się z tym, że wierzyciel wpisany na hipotekę będzie mógł w razie egzekucji zaspokoić się z tej nieruchomości. Nie ma znaczenia, że zobowiązanie jest taty, a nieruchomość należeć będzie do Pana. Zawsze będzie mogła być przedmiotem ewentualne egzekucji z tego tytułu, z którego jest na niej wpis.

Nikt nie zmusi Pana do spłaty zobowiązań taty, ale wierzyciele mogą egzekwować z nieruchomości, mimo że będzie ona należała do Pana, a nie do taty.

Bezskuteczność czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli

Co do innych zobowiązań – pozostali wierzyciele będą także mogli wnieść pozew o uznanie darowizny za nieskuteczną i prowadzić egzekucję z nieruchomości. Art. 531 Kodeksu cywilnego (K.c.) stanowiący, że uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli następuje w drodze powództwa lub zarzutu przeciwko osobie trzeciej, która wskutek tej czynności uzyskała korzyść majątkową. W wypadku gdy osoba trzecia rozporządziła uzyskaną korzyścią, wierzyciel może wystąpić bezpośrednio przeciwko osobie, na której rzecz rozporządzenie nastąpiło, jeżeli osoba ta wiedziała o okolicznościach uzasadniających uznanie czynności dłużnika za bezskuteczną albo jeżeli rozporządzenie było nieodpłatne. Przytoczone unormowanie legitymacji biernej nie nasuwa wątpliwości, jeżeli korzyść majątkowa uzyskana od dłużnika znajduje się w majątku osoby trzeciej, różnie natomiast rozstrzygana jest w nauce prawa kwestia możliwości wystąpienia ze skargą pauliańską przeciwko osobie trzeciej w sytuacji, w której nie posiada ona już korzyści uzyskanej od dłużnika. W doktrynie wyrażane są dwie przeciwstawne koncepcje w zależności od tego, czy dopuszcza się możliwość stosowania do stosunku między wierzycielem a osobą trzecią przepisów art. 405 i nast. K.c.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »