Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Darowizna dla osoby spłacającej długi

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-05-15

Mój znajomy ma zobowiązania komornicze, które systematycznie spłaca. W niedługim czasie jego mama chce w formie darowizny przekazać mu niewielką działkę. Czy tę działkę po przekazaniu przez matkę może zając od razu komornik? Czy znajomy po otrzymaniu tej darowizny może ją sprzedać. aby uzyskane w ten sposób pieniądze w części przekazać na dług komorniczy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety komornik może prowadzić egzekucję z całego majątku dłużnika. tj. wszystkiego. co dłużnik ma lub nabędzie w trakcie trwania egzekucji, o ile oczywiście wierzyciel wnosił o prowadzenie egzekucji z konkretnego składnika majątku tj. nieruchomości.

Zgodnie z treścią art. 797 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „obowiązującym do września tego roku wierzyciel miała obowiązek wskazania sposobu egzekucji, a więc de facto winien we wniosku wpisać sposób egzekucji – egzekucja z nieruchomości”.

Tak jest teoretycznie, więc jeśli nie wpisał tego sposobu egzekucji. to komornik z urzędu nie obejmuje egzekucją takiego składnika majątku. Aczkolwiek w praktyce jest to tak, że jeśli komornik dowie się o tym, że Pani znajomy stał się właścicielem nieruchomości. informuje o tym wierzyciela i ten wniosek o egzekucję z nieruchomości właśnie składa.

Komornik musi się jednak dowiedzieć o istnieniu tej nieruchomości, a to czyni poprzez zapytanie do starostwa powiatowego. czy dłużnik nieruchomość jakąś ma. Najczęściej jednak czyni to na samym początku egzekucji, później już raczej nie. ale nie mogę wykluczyć, że nie ponowi zapytania do starostwa.

W każdym razie jeśli Pani znajomy dość szybko sprzedałby nieruchomość, pewnie cała procedura by się udała. Tyle tylko, że jest to niezasadne z kilku względów, przede wszystkim to mama Pani znajomego może sprzedać nieruchomość i przekazać pieniądze w formie darowizny synowi, taka darowizna będzie zwolniona od podatku od darowizn.

Jeżeli zaś Pani znajomy sprzeda nieruchomość zaraz po jej otrzymaniu. to niestety, ale będzie musiał zapłacić niepotrzebnie 19% podatek dochodowy. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód ze sprzedaży nieruchomości

powstaje wówczas, gdy odpłatne zbycie nieruchomości następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabycie lub wybudowanie nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »