Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dalszy tytuł wykonawczy

Janusz Wyląg • Opublikowane: 2009-09-17

Artykuł omawia aspekty prawne jakie towarzyszą wydaniu przez sąd dalszego tytułu wykonawczego oraz obowiązujące procedury.

zdjęcie prawnika
Janusz Wyląg

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

Zasadą jest, że w obrocie prawnym istnieje tylko jeden tytuł wykonawczy, co oznacza, że wierzyciel jest w posiadaniu tylko jednego takiego dokumentu. Przepis art. 793 Kodeksu postępowania cywilnego przewiduje jednak możliwość wydania wierzycielowi kolejnych tytułów wykonawczych, oprócz pierwszego, jeżeli jest to konieczne do prowadzenia kilku odrębnych egzekucji:

 

  1. z kilku część składowych majątku tego samego dłużnika,
  2. przeciwko kilku osobom,
  3. na rzecz kilku osób.

 

Możliwość otrzymania przez wierzyciela kolejnego tytułu wykonawczego na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom wiąże się z wielością podmiotów wymienionych w tytule wykonawczym bądź po stronie wierzyciela, bądź też po stronie dłużnika. Przykładowo, jeśli w tytule wykonawczym występuje dwóch dłużników, z których jeden mieszka w Cieszynie, a drugi w Gdańsku, można złożyć tytuł wykonawczy u jednego komornika (na co zezwala ustawa o komornikach sądowych i egzekucji), a tenże może wszcząć i prowadzić egzekucję np. z ruchomości dłużników na terenie całego kraju, jednak prowadzenie takiej egzekucji wydaje się być znacznie mniej efektywne, niż gdyby prowadziło ją osobno dwóch komorników właściwych ze względu na miejsca zamieszkania dłużników.

 

Co do zasady, wydanie dalszych tytułów wykonawczych następuje na wniosek wierzyciela, a w sprawach, w których z urzędu (np. w sprawach alimentacyjnych) klauzulę wykonalności nadaje sąd, wydanie dalszych tytułów wykonawczych może nastąpić z urzędu.

 

Orzeczenie dotyczące wydania następnego tytułu wykonawczego zapada w formie postanowienia, na które, zgodnie z art. 795 § 2 K.p.c., przysługuje zażalenie.

 

Sąd, wydając dalszy tytuł wykonawczy, oznacza cel, dla którego został on wydany. Cel ten jest wiążący zarówno dla wierzyciela, jak i organu egzekucyjnego. Ponadto sąd, wydając dalszy tytuł wykonawczy, zobowiązany jest nadać mu liczbę porządkową, np. „Tytuł wykonawczy nr 1 do egzekucji z wynagrodzenia za pracę”, „Tytuł wykonawczy nr 2 do egzekucji z nieruchomości”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »