Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę ogłosić bankructwo?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-12-09

Mam duży problem z zadłużeniem. Prowadziłam działalność przez 9 lat, ale niestety w branży nastąpił kryzys. Moje długi są ogromne i dotyczą kredytów, ZUS-u, faktur. Czy mogę ogłosić bankructwo? Należności są przekazane firmom windykacyjnym. Czy moje dzieci będą musiały spłacić moje zadłużenie? Dodam, że nic nie posiadam – tylko rzeczy osobiste.

zdjęcie prawnika
Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy
Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący

Ma Pani dwie możliwości. Jedna z nich to ugoda z wierzycielami i spłata w ratach zobowiązań i tych publicznych danin i zobowiązań prywatnych.

Drugie wyjście – to ogłoszenie upadłości. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy zgłosić w sądzie upadłościowym właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszy na ich pokrycie, koszty te pokryje tymczasowo Skarb Państwa. Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona również w stosunku do osoby nieposiadającej żadnego majątku.

Z chwilą ogłoszeni upadłości konsumenckiej postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu, a po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zostają umorzone.

Umorzeniu uległą wszystkie długi w z wyjątkiem:

  • alimentów;
  • wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci;
  • orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
  • nawiązki lub świadczenia pieniężnego;
  • naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem;
  • zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Komornik nie ma prawa zająć niczego, co należy do Pani przyjaciela. Upadłość nie jest ograniczona czasowo. Nie ma instytucji, które pomagają rozwiązywać takie problemy, chyba że ma Pani na myśli bank, który pożyczy Pani pieniądze na spłatę.

Pani syn ewentualnie po Pani śmierci byłby zobowiązany do spłaty zadłużenia, o ile nie ogłosi Pani upadłości, czy długi się nie przedawnią.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »