Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy ZUS może nałożyć hipotekę na dom?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-03-29

Mieszkam z byłym mężem, od 3 lat (jeszcze przed rozwodem) mamy zniesioną współwłasność. Były mąż generuje długi, m.in. nie opłaca składek. Czy ZUS może zainteresować się domem i nałożyć hipotekę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dla zabezpieczenia należności z tytułu składek Zakładowi przysługuje hipoteka przymusowa na wszystkich nieruchomościach dłużnika. Podstawą ustanowienia hipoteki przymusowej jest doręczona decyzja o określeniu wysokości należności z tytułu składek, o odpowiedzialności osoby trzeciej lub o odpowiedzialności następcy prawnego.

Z kolei ust. 3a pkt 1 ustawy mówi, że przedmiotem hipoteki przymusowej może być część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział dłużnika.

Proszę zwrócić uwagę szczególnie na drugi z powołanych przepisów – mówi on o hipotece na udziałach. Wyjaśnię, że skoro jest Pani po rozwodzie ze swoim mężem, to oznacza, że automatycznie wszystko, co stanowiło majątek wspólny Pani i męża, przekształciło się z tym momentem we współwłasność w częściach wspólnych. Domniemywam, że wcześniej była ustanowiona pomiędzy Państwem wspólność majątkowa, ale majątek do dnia dzisiejszego nie został podzielony. Piszę o tym dlatego, że w tej chwili są Państwo współwłaścicielami nieruchomości w częściach ułamkowych, a zatem mąż, jeśli nie reguluje na bieżąco składek, a jest właścicielem ułamkowej części nieruchomości, niestety może się spodziewać wpisu hipoteki na swój udział na nieruchomości.

Nie będzie to jednak hipoteka na całej nieruchomości, a jedynie na udziale, ponieważ Pani nie odpowiada za aktualnie powstałe długi męża. Zgodnie bowiem z art. 31 o systemie ubezpieczeń społecznych do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej. W tym zakresie odwołam się zatem do treści art. 110 Ordynacji, który mówi, że rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej, jednakże tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym.

Skoro zatem długi męża pochodzą z zakresu – po uzyskaniu rozwodu to nie będzie Pani za nie nijak odpowiedzialna, a odpowiedzialność ta będzie dotyczyć jedynie Pani męża.

Reasumując, ZUS będzie mógł ustanowić hipotekę przymusową na udziale w nieruchomości przysługującym Pani mężowi (zakładając, że nie ma podziału nieruchomości bo jeśli jest i Pani jest jedyną właścicielką nieruchomości to oczywiście nie może), a nie na całej nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »