Kategoria: Postępowanie komornicze

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy zakup wierzytelności przerywa bieg przedawnienia?

Marek Gola • Opublikowane: 2018-03-30

Otrzymałem odpis wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po osobie, która pozostawiła po sobie zadłużenie. Z wnioskiem występuje firma windykacyjna. Zadłużenie wynika z umowy pożyczki. Termin ostatniej raty przypadał na dzień 23 kwietnia 2014 r. W dniu 22 kwietnia 2017 r. firma windykacyjna nabyła wierzytelność. Czy zbycie wierzytelności na dzień przed przedawnieniem pogarsza moją sytuację procesową?

zdjęcie prawnika
Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji.

Zakup wierzytelności nie powoduje przerwania biegu przedawnienia, a więc obecnie wierzytelność jest przedawniona. Nie powoduje to jednak wygaśnięcia wierzytelności. Mamy do czynienia z wierzytelnością niepełną, której w razie skutecznego podniesienia zarzutu przedawnienia nie można dochodzić w drodze egzekucji. Także sprawa o stwierdzenie nabycia spadku nie powoduje przerwania biegu przedawnienia. Dopiero skierowanie powództwa o zapłatę, powoduje przerwanie biegu przedawnienia. W opisanym przez Pana przypadku wydaje się, że roszczenie już jest przedawnione, a firma windykacyjne liczy jedynie na to, że kierując sprawę o zapłatę – po uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku – osoba odpowiedzialna za długi uchybi termonowi do skutecznego podniesienia zarzutu przedawnienia.

W sytuacji kredytu spłacanego ratalnie – raty miesięczne – wymagalność każdej z rat następuje w innym terminie. Podkreślenia wymaga, iż przedawnienie nie jest brane przez sąd z urzędu, co powoduje, iż zarzut przedawnienia musi być złożony w postępowaniu sądowym w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Zasadnym jest zatem wniesienie do sądu sprzeciwu od nakazu zapłaty, względnie odpowiedzi na pozew, w którym wnosić będzie Pan o oddalenie powództwa z uwagi na przedawnienie roszczenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »