Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy wyrok komorniczy mojej mamy przechodzi automatycznie na mnie?

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-08-24

Niedawno zmarła moja mama, która miała zaległości w czynszu. Dziedzicząc po niej nieruchomość, odziedziczyłam również długi. Wiem, że kiedy mama żyła była założona sprawa w sądzie o spłatę tej zaległości i w końcu podpisana została ugoda. Złożyłam prośbę do wspólnoty mieszkaniowej o spłatę tego zadłużenia w ratach, ponieważ moja sytuacja finansowa jest ciężka. Czy teraz po śmierci mamy wspólnota musi mi jako nowemu dłużnikowi założyć kolejną sprawę o zapłatę w sądzie, czy wyrok komorniczy mojej mamy przechodzi automatycznie na mnie i od razu wykonywana jest egzekucja komornicza?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W tej sytuacji wiele zależy od tego, czy w toku postępowania sądowego wydany został nakaz zapłaty i do ugody doszło dopiero na tym etapie, czy też nakaz taki nie został wydany i zawarta została jedynie ugoda sądowa.

W przypadku, jeśli do ugody doszło na etapie egzekucji komorniczej, zastosowanie znajdzie art. 819 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego – organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu również w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika. Postępowanie podejmuje się z udziałem spadkobierców zmarłego. Oznacza to, iż jeśli istnieje tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności (ugoda co do spłaty zadłużenia zawarta została z komornikiem), to możliwe jest dochodzenie długów Pani zmarłej mamy bezpośrednio od Pani, na podstawie istniejącego tytułu wykonawczego.

Tym niemniej, w celu dochodzenia należności, jeśli nie przeprowadziła Pani jeszcze postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, z wnioskiem w tej kwestii musi wystąpić wierzyciel. Zgodnie bowiem z art. 1025 Kodeksu cywilnego wierzyciel może wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po dłużniku, który zmarł w toku postępowania egzekucyjnego. Dopiero po oficjalnym nabyciu przez Panią spadku po mamie, wierzyciel może wystąpić przeciwko Pani z roszczeniem o zapłatę i wszcząć postępowanie egzekucyjne.

W przypadku ugody sądowej, oprócz wskazanych wcześniej działań dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, przed skierowaniem sprawy do komornika, konieczne jest także uzyskanie klauzuli wykonalności. Ugoda sądowa stanowi bowiem, podobnie jak wyrok tytuł egzekucyjny, ale jeśli ugoda była wykonywana przez Pani mamę, wierzyciel nie miał potrzeby uzyskania klauzuli wykonalności i kierowania sprawy do komornika.

Tak, czy inaczej, jeśli nie przeprowadziła Pani jeszcze spraw związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku po zmarłej, w każdym przypadku konieczne będzie dokonanie tych czynności na wniosek wierzyciela przed wszczęciem egzekucji. W związku z tym wydaje się, że ma Pani jeszcze trochę czasu do przeprowadzenia ze wspólnotą mieszkaniową negocjacji odnośnie spłaty zadłużenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zajęcie pożyczonego auta przez komornika

Mam komornika. Pożyczyłem firmowe auto od kolegi, zatrzymał mnie komornik, pokazałem mu dowód rejestracyjny, z którego wynikało, że nie jest ono moją...

 

Wynagrodzenie dla komornika mimo braku efektu egzekucji komorniczej

5 lat temu zakończyłem sprawę podziału majątku i zostały mi anulowane zaległości alimentacyjne. Komornik niczego nie wyegzekwował i nic nie...

 

Komornik nie ma prawa zająć niczego, co nie należy do dłużnika

Czy komornik może zająć mieszkanie siostry dłużnika, które jest jej własnością od 20 lat? Otrzymała je w darowiźnie od rodziców. Nadal jednak jest...

 

Dom ze wspólną hipoteką a licytacja udziału z tytułu innego zadłużenia współwłaściciela

Jesteśmy z mamą właścicielkami domu po połowie bez fizycznego podziału. Mamy wspólnie kredyt hipoteczny. Jej udział w tej nieruchomości jest...

 

Czy świadczenia z ZFŚS podlegają zajęciu komorniczemu?

Czy świadczenia z ZFŚS podlegają zajęciu komorniczemu? Mam zajęcie komornicze niezwiązane z alimentami. Jestem zatrudniona na etat z minimalnym...

 

Procedura po licytacji komorniczej mieszkania

Jak wygląda procedura po licytacji komorniczej mieszkania? Pięć dni temu na licytacji zostało sprzedane moje mieszkanie na wniosek banku, którego jestem...

 

Czy komornik może zająć diety za podróż służbową?

Czy komornik może zająć diety za wyjazdy służbowe? Czy z diet, które otrzymuję na wyjazdy służbowe, komornik może mi zająć jakieś kwoty, jeżeli...

 

Komornik zajął konto firmowe bez wcześniejszego kontaktu

Wczoraj po wejściu na swoje konto firmowe zauważyłam, że mam zablokowaną pewną kwotę, sprawa była jeszcze niezaksięgowana w banku, na infolinii bank...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »