Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy wyrok komorniczy mojej mamy przechodzi automatycznie na mnie?

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-08-24

Niedawno zmarła moja mama, która miała zaległości w czynszu. Dziedzicząc po niej nieruchomość, odziedziczyłam również długi. Wiem, że kiedy mama żyła była założona sprawa w sądzie o spłatę tej zaległości i w końcu podpisana została ugoda. Złożyłam prośbę do wspólnoty mieszkaniowej o spłatę tego zadłużenia w ratach, ponieważ moja sytuacja finansowa jest ciężka. Czy teraz po śmierci mamy wspólnota musi mi jako nowemu dłużnikowi założyć kolejną sprawę o zapłatę w sądzie, czy wyrok komorniczy mojej mamy przechodzi automatycznie na mnie i od razu wykonywana jest egzekucja komornicza?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W tej sytuacji wiele zależy od tego, czy w toku postępowania sądowego wydany został nakaz zapłaty i do ugody doszło dopiero na tym etapie, czy też nakaz taki nie został wydany i zawarta została jedynie ugoda sądowa.

W przypadku, jeśli do ugody doszło na etapie egzekucji komorniczej, zastosowanie znajdzie art. 819 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego – organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu również w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika. Postępowanie podejmuje się z udziałem spadkobierców zmarłego. Oznacza to, iż jeśli istnieje tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności (ugoda co do spłaty zadłużenia zawarta została z komornikiem), to możliwe jest dochodzenie długów Pani zmarłej mamy bezpośrednio od Pani, na podstawie istniejącego tytułu wykonawczego.

Tym niemniej, w celu dochodzenia należności, jeśli nie przeprowadziła Pani jeszcze postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, z wnioskiem w tej kwestii musi wystąpić wierzyciel. Zgodnie bowiem z art. 1025 Kodeksu cywilnego wierzyciel może wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po dłużniku, który zmarł w toku postępowania egzekucyjnego. Dopiero po oficjalnym nabyciu przez Panią spadku po mamie, wierzyciel może wystąpić przeciwko Pani z roszczeniem o zapłatę i wszcząć postępowanie egzekucyjne.

W przypadku ugody sądowej, oprócz wskazanych wcześniej działań dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, przed skierowaniem sprawy do komornika, konieczne jest także uzyskanie klauzuli wykonalności. Ugoda sądowa stanowi bowiem, podobnie jak wyrok tytuł egzekucyjny, ale jeśli ugoda była wykonywana przez Pani mamę, wierzyciel nie miał potrzeby uzyskania klauzuli wykonalności i kierowania sprawy do komornika.

Tak, czy inaczej, jeśli nie przeprowadziła Pani jeszcze spraw związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku po zmarłej, w każdym przypadku konieczne będzie dokonanie tych czynności na wniosek wierzyciela przed wszczęciem egzekucji. W związku z tym wydaje się, że ma Pani jeszcze trochę czasu do przeprowadzenia ze wspólnotą mieszkaniową negocjacji odnośnie spłaty zadłużenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »