Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy możliwe jest wznowienie egzekucji?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-02-10

W roku 2011 otrzymałam tytuł egzekucyjny, którego wierzycielem jest firma windykacyjna, która zakupiła mój dług z roku 1998 (wtedy nie pracowałam i egzekucja okazała się nieskuteczna). Od roku 2011 zaczęłam pracę, gdzie pracuję do tej pory, ale przez 4 lata komornik nie interesował się tym. Zadzwonili do mnie po kilku latach, kiedy dług wzrósł o odsetki, proponując mi ugodę. Czy wznowienie egzekucji jest możliwe? Jeśli tak, czy będę mogła zaskarżyć jego działania?

zdjęcie prawnika
Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

Niestety sprawa nie wygląda obiecująca w tym sensie, że nie można skutecznie czynić wierzycielowi, że przez okres 4 lat nie wszczął egzekucji. Generalnie może być bowiem bezczynny aż lat 10, dopiero po tym czasie stwierdzona wyrokiem sądu wierzytelność ulega przedawnieniu. Wielu wierzycieli tak robi, czekając, aż dłużnik zacznie np. pracować, bo nie chcą niepotrzebnie podnosić kosztów zaliczek egzekucyjnych.

Art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi bowiem, że roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Proszę jednak zwrócić uwagę na zdanie drugie cytowanego przepisu bo to stanowi podstawę do ewentualnych Pani działań jeśli wierzyciel będzie żądał we wniosku wyegzekwowania wszelkich odsetek, a nie tylko tych za ostatnie 3 lata wstecz, licząc od dnia złożenia wniosku egzekucyjnego.

Roszczenie o odsetki to roszczenie o świadczenia okresowe, a zatem przedawniające się z upływem lat 3, nawet jeśli wynikają one z wyroku. W takim zakresie może Pani przypomnieć wierzycielowi w ramach jakichś rozmów ugodowych, że odsetki są mu zależne tylko za 3 lata wstecz.

Jeśli natomiast chodzi o należność główną, to niestety tu nie można skutecznie zwalczać bezczynności wierzyciela, ta należność nadal będzie w kwocie wynikającej z wyroku egzekwowalna.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »