Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy możliwe jest wznowienie egzekucji?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-02-10

W roku 2011 otrzymałam tytuł egzekucyjny, którego wierzycielem jest firma windykacyjna, która zakupiła mój dług z roku 1998 (wtedy nie pracowałam i egzekucja okazała się nieskuteczna). Od roku 2011 zaczęłam pracę, gdzie pracuję do tej pory, ale przez 4 lata komornik nie interesował się tym. Zadzwonili do mnie po kilku latach, kiedy dług wzrósł o odsetki, proponując mi ugodę. Czy wznowienie egzekucji jest możliwe? Jeśli tak, czy będę mogła zaskarżyć jego działania?

zdjęcie prawnika
Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata

Niestety sprawa nie wygląda obiecująca w tym sensie, że nie można skutecznie czynić wierzycielowi, że przez okres 4 lat nie wszczął egzekucji. Generalnie może być bowiem bezczynny aż lat 10, dopiero po tym czasie stwierdzona wyrokiem sądu wierzytelność ulega przedawnieniu. Wielu wierzycieli tak robi, czekając, aż dłużnik zacznie np. pracować, bo nie chcą niepotrzebnie podnosić kosztów zaliczek egzekucyjnych.

Art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi bowiem, że roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Proszę jednak zwrócić uwagę na zdanie drugie cytowanego przepisu bo to stanowi podstawę do ewentualnych Pani działań jeśli wierzyciel będzie żądał we wniosku wyegzekwowania wszelkich odsetek, a nie tylko tych za ostatnie 3 lata wstecz, licząc od dnia złożenia wniosku egzekucyjnego.

Roszczenie o odsetki to roszczenie o świadczenia okresowe, a zatem przedawniające się z upływem lat 3, nawet jeśli wynikają one z wyroku. W takim zakresie może Pani przypomnieć wierzycielowi w ramach jakichś rozmów ugodowych, że odsetki są mu zależne tylko za 3 lata wstecz.

Jeśli natomiast chodzi o należność główną, to niestety tu nie można skutecznie zwalczać bezczynności wierzyciela, ta należność nadal będzie w kwocie wynikającej z wyroku egzekwowalna.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przepisanie udziału w mieszkaniu a egzekucja komornicza

Chciałbym przepisać część mieszkania na siostrę. Jest ono obciążone kredytem hipotecznym na ok. 50 tys. zł. Kredyt ten będzie normalnie spłacany, ale mam...

Egzekwowanie długów po śmierci wierzyciela

Rok temu zmarła moja mama, pozostawiając po sobie długi. Niestety wraz z tatą i rodzeństwem nie mogliśmy odrzucić spadku, w związku...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »