Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę powstrzymać licytację mieszkania?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-12-12

Posiadam kilka spraw u komornika i mieszkanie w kredycie hipotecznym, które regularnie spłacam. Na poczet spraw komorniczych wpłacam co miesiąc pewną kwotę (bez żadnych zajęć pensji itp.). Teraz komornik chce zlicytować mieszkanie. Czy mogę powstrzymać licytację mieszkania?

zdjęcie prawnika
Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara

Sprawa nie jest prosta ani korzystna dla Pana. Komornik prowadzi egzekucję na wniosek wierzyciela, z przedmiotów i praw majątkowych wskazanych mu przez wierzyciela.

Najskuteczniej będzie zawrzeć ugodę z wierzycielami, zapewne trzeba będzie pójść na ustępstwa w postaci jakiejś jednorazowej wpłaty większej kwoty lub inne wskazane przez wierzycieli zabezpieczenia, ale to jedyna opcja, by uniknąć egzekucji z nieruchomości.

Dla Pana w chwili obecnej jakakolwiek droga do ugody z wierzycielami to jedyna szansa, aby powstrzymać egzekucję z nieruchomości.

Na podstawie art. 917 Kodeksu cywilnego przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.

Wprawdzie ugoda nie powołuje do życia nowego stosunku prawnego pomiędzy stronami (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2004, I CK 178/03, Lex nr 163975), jednak oświadczenia woli stron w treści ugody kształtują dotychczasowy stosunek, albo zasady wykonania wynikających zeń zobowiązań, w takim zakresie, w jakim strony czynią sobie wzajemne ustępstwa (zob. J. Ignatowicz, Podstawy wpisów do ksiąg wieczystych, Rejent 1994/2/9; uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2004, V CK 620/03, Lex nr 137573). Tym samym ustalenia ugody są wiążące dla stron w tym sensie, że żadna z nich nie może skutecznie dochodzić realizacji zobowiązania wedle własnego wyobrażenia, sprzecznego z treścią ugody.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Po zawarciu ugody komornik musi zawiesić postępowanie, albo umorzyć je na wniosek wierzyciela. W każdym razie koniecznie będzie musiał zaprzestać czynności egzekucyjnych. Jeśli tego nie zrobi, to pozostaje Panu jeszcze powództwo.

Zgodnie z art. 840 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego, dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »