Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę dogadywać się z wierzycielami?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-06-08

Mam ponad 20 spraw komorniczych na różne kwoty po bankructwie firmy. Odsetki i koszty egzekucyjne są większe niż podstawowe długi. Czy mogę dogadywać się z wierzycielami, tak abym nie musiał ponosić kosztów egzekucyjnych? Czy może taki wierzyciel napisać pismo do sądu o umorzenie takiego postępowania? Długi chcę spłacić, jednak nie chcę płacić komornikowi.

zdjęcie prawnika
Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Bardzo polecam ten serwis.
Daria, 39 lat
Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela

Oczywiście najlepiej uzgodnić harmonogram spłaty z wierzycielami, ale należy zawrzeć pisemną ugodę. Wierzyciel nie musi kierować pisma do sądu, wystarczy, że skieruje je do komornika.

Zgodnie z art. 825 Kodeksu postępowania cywilnego:

„Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek:

1) jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji;

2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności;

3) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego;

4) jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu;

5) jeżeli, w wypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 11531, dłużnik przedstawi przewidziane w przepisach odrębnych zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z którego wynika, że tytuł nie jest już wykonalny.”

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

I niestety nie jest tak, że zupełnie nic nie zapłaci Pan komornikowi.

Zgodnie z treścią uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2009 r. (III CZP 82/09), w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela po zawiadomieniu dłużnika o wszczęciu egzekucji od świadczenia spełnionego przez niego bezpośrednio wierzycielowi, komornik pobiera opłatę określoną w art. 49 ust. 2 zd. 1 u.k.s.e. W uchwale tej zaznaczono, że z art. 49 ust. 1 u.k.s.e. wynika, że określone w nim zasady pobierania opłaty stosunkowej odnoszą się wyłącznie do świadczenia wyegzekwowanego, czyli świadczenia uzyskanego wskutek realnych działań komornika będących rezultatem efektywnej egzekucji. Spełnienie świadczenia bezpośrednio wierzycielowi przez dłużnika w toku egzekucji oznacza, że to nie działanie komornika doprowadziło do zaspokojenia wierzyciela. Stan ten został osiągnięty dzięki pozaegzekucyjnej czynności dłużnika, możliwej pomimo stanu zawisłości postępowania (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2009 r., III CZP 142/08).

Komornik ma prawo do 5% kwoty pozostałej do wyegzekwowania jaka wynika z wniosku wierzyciela, ale nie do 15%.

Jeśli chce Pan spłacać długi, przynajmniej częściowo, może warto przemyśleć upadłość konsumencką. Sąd ustali harmonogram spłat wierzycieli, a resztę długów umorzy. Czasem warto spróbować.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przysądzenie nieruchomości po licytacji

Oczekuję na postanowienie z sądu w temacie przysądzenia nieruchomości. O licytacji dowiedziałam się, kiedy postanowienie o przybiciu było...

Zadłużony spadek a brak spisu inwentarza

W 2015 r. zmarła moja ciotka, o śmierci i zadłużeniu dowiedzieliśmy się przypadkiem po 5 miesiącach, zaraz ojciec (brat zmarłej) przyjął spadek...

Jak odciąć się od długów męża?

Mąż otrzymał za niespłacanie rat kredytu pismo z sądu o nakazie spłaty zadłużenia. O tym, że wziął jakiś kredyt nic nie wiedziałam. Mamy...

Sprzedaż mieszkania przez wierzyciela

Myślę o tym, aby ustanowić na moim mieszkaniu służebność osobistą na rzecz mojej wnuczki. Na czym to polega? Dodatkowo chciałem dowiedzieć się jakie...

Czy będę musiał wystąpić do sądu o przeprowadzenie postępowania eksmisyjnego?

Kupiłem mieszkanie na licytacji komorniczej i posiadam prawomocne przysądzenie własności wydane przez sąd. Obecnie w mieszkaniu mieszkają byli...

Darowizna dla dziecka a upadłość konsumencka

Przed 4 laty zamknąłem działalność gospodarczą z powodu nieopłacalności. Od tamtej chwili jestem na bardzo niskim świadczeniu przedemerytalnym. Mam...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »