Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy komornik może zająć pieniądze na koncie przekazane na inny cel?

Autor: Marek Gola

Czy komornik może zająć pieniądze na moim koncie, które przekazała mi córka na spłatę niedużego długu u koleżanki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

W pierwszej kolejności należy sobie odpowiedzieć na pytanie, kto jest dłużnikiem, przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Komornik nie ma bowiem prawa, ot tak, zająć rachunku bankowego kogokolwiek, lecz czyni to na podstawie posiadanego tytułu wykonawczego i na wniosek wierzyciela.

Trzeba bowiem wskazać na treść art. 797 § 1 K.p.c., zgodnie z którym – we wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy. „Jak się zaznacza w piśmiennictwie, określenie sposobu egzekucji jest w zasadzie dla organu egzekucyjnego wiążące (nie jest dopuszczalne prowadzenie egzekucji ze składników majątku dłużnika niewskazanych we wniosku)”*.

Jeżeli Pan nie jest dłużnikiem, to nie widzę możliwości, by zająć środki znajdujące się na Pana rachunku bankowym. Jeżeli natomiast jest Pan dłużnikiem, a rachunek bankowy jest zajęty przez komornika, to środki, które na ten rachunek wpłynęły, tracą swoją indywidualność i stają się Pana aktywami na tymże rachunku, co z kolei powoduje, że jeżeli komornik już prowadzi egzekucję z rachunku, ma prawo je zająć bez względu na to, od kogo pochodzą i jakie było ich przeznaczenie.

* Andrzej Jakubecki (red.) Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania cywilnego, Opublikowano: LEX/el. 2016

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »