Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy komornik ma prawo zablokować konto za długi syna?

Marek Gola • Opublikowane: 2017-03-14

Syn ma wierzytelności komornicze. Chciałabym mu pomóc i spłacić je ze swojego konta. Czy w takim przypadku komornik ma prawo zablokować moje konto?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

Z treści Pani pytania wynika, że Pani syn posiada zadłużenie. Prowadzone jest przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne. Pani wolą jest spłata zadłużenia syna, ale obawia się Pani zajęcia rachunku bankowego przez komornika.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż komornik nie ma prawa zająć środków zgromadzonych na rachunku bankowym należącym wyłącznie do Pani. Inaczej sytuacja wyglądałaby, gdyby Pani syn był współposiadaczem rachunku bankowego, wówczas takie ryzyko by istniało.

Na Państwa miejscu próbowałbym jednak przekonać wierzyciela, by zawiesił postępowanie egzekucyjne i wyraził zgodę na spłatę zadłużenia przez Panią. Pani syn jest o tyle w uprzywilejowanej sytuacji, że zgodnie z art. 356 § 2 K.c., jeżeli wierzytelność pieniężna jest wymagalna, wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej, chociażby działała bez wiedzy dłużnika.

W tej sytuacji wierzyciel nie może odesłać środków przekazanych przez Panią, a wręcz zobowiązany jest je zaksięgować na poczet zadłużenia Pani syna. W tytule oczywiście winna Pani wskazać jaki dług chce Pani spłacić.

Dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne. Jeżeli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, a przyjął pokwitowanie, w którym wierzyciel zaliczył otrzymane świadczenie na poczet jednego z tych długów, dłużnik nie może już żądać zaliczenia na poczet innego długu. W przypadku braku oświadczenia dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenie zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych – na poczet najdawniej wymagalnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »