Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy komornik ma prawo zablokować konto za długi syna?

Marek Gola • Opublikowane: 2017-03-14

Syn ma wierzytelności komornicze. Chciałabym mu pomóc i spłacić je ze swojego konta. Czy w takim przypadku komornik ma prawo zablokować moje konto?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

Z treści Pani pytania wynika, że Pani syn posiada zadłużenie. Prowadzone jest przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne. Pani wolą jest spłata zadłużenia syna, ale obawia się Pani zajęcia rachunku bankowego przez komornika.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż komornik nie ma prawa zająć środków zgromadzonych na rachunku bankowym należącym wyłącznie do Pani. Inaczej sytuacja wyglądałaby, gdyby Pani syn był współposiadaczem rachunku bankowego, wówczas takie ryzyko by istniało.

Na Państwa miejscu próbowałbym jednak przekonać wierzyciela, by zawiesił postępowanie egzekucyjne i wyraził zgodę na spłatę zadłużenia przez Panią. Pani syn jest o tyle w uprzywilejowanej sytuacji, że zgodnie z art. 356 § 2 K.c., jeżeli wierzytelność pieniężna jest wymagalna, wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej, chociażby działała bez wiedzy dłużnika.

W tej sytuacji wierzyciel nie może odesłać środków przekazanych przez Panią, a wręcz zobowiązany jest je zaksięgować na poczet zadłużenia Pani syna. W tytule oczywiście winna Pani wskazać jaki dług chce Pani spłacić.

Dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne. Jeżeli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, a przyjął pokwitowanie, w którym wierzyciel zaliczył otrzymane świadczenie na poczet jednego z tych długów, dłużnik nie może już żądać zaliczenia na poczet innego długu. W przypadku braku oświadczenia dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenie zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych – na poczet najdawniej wymagalnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Wezwanie do zwrotu nienależnie wpłaconych środków - co zrobić?

W 2014 r. wpłynęło na moje konto prawie 9 tys. zł od komornika sądowego, u którego złożyłam wniosek o ściganie ojca mego dziecka za alimenty....

 

Licytacja mieszkania z hipoteką za inny dług

Jestem właścicielką mieszkania z kredytem hipotecznym banku, który spłacam regularnie. Komornik ogłosił licytację mieszkania za mój dług...

 

Czy komornik może zająć emeryturę za długi syna?

Mój pełnoletni syn pobrał telefony od różnych sieci komórkowych na kwotę kilku tysięcy złotych tylko na podstawie okazania dowodu osobistego bez...

 

Egzekucja długów brata z mieszkania w którym nie mieszka

Mam brata alkoholika i dłużnika. Wczoraj otrzymałem pismo od komornika w sprawie otwarcia lokalu, w którym dłużnik nic nie posiada, nawet tu...

 

Niesłuszne zajęcie konta bankowego przez komornika

Komornik niesłusznie zajął mi konto bankowe z powodu długu innej osoby. Zgadzały się wszystkie dane oprócz adresu zamieszkania. Wierzycielem okazała...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »