Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy komornik ma prawo do prowizji?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-06-23

Komornik zrobił zajęcie pensji, w tym samym czasie windykacja wierzyciela podaje kwotę z odsetkami do zapłaty. Kwota została przelana na konto wierzyciela w całości. Teraz komornik upomina się o swoją prowizję – czy ma prawo i w jakiej wysokości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie, wyjaśniam, że tak – komornik ma prawo domagać się jego wynagrodzenia w sytuacji, gdy uiścił Pan bezpośrednio wierzycielowi należności, już po wszczęciu egzekucji. Z tego, co Pan napisał, komornik dokonał już czynności egzekucyjnej w postaci zajęcia Pana wynagrodzenia za pracę.

Natomiast opłata ta powinna być w takiej sytuacji niższa, bowiem wierzyciel w tym momencie powinien złożyć wniosek o umorzenie egzekucji wobec zapłaty przez Pana zadłużenia, a to z kolei powoduje, że opłata egzekucyjna winna wynieść jedynie 5% wartości egzekwowanej należności.

Przepis art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji stanowi bowiem, że w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego „komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże, w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/20 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego”.

Dodam jeszcze, że obecnie przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosi 4019,08 zł zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2016 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »