Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy jest ryzyko egzekucji długów z majątku rodziców dłużnika?

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2018-08-01

Mam długi bankowe i zajęcia komornicze od 20 lat. Dwa lata temu wymeldowałem się od rodziców. Czy komornik może zająć rodzicom mieszkanie albo dochody (rentę, emeryturę), które wpływają na ich konta bankowe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Długi potrafią przysporzyć naprawdę wielu problemów, a często dotykają nie tylko samych dłużników, ale również członków ich rodzin, ich najbliższych, którzy starają się dopomóc w trudnej sytuacji.

Należy jednakże od razu na wstępie zaznaczyć, że zasadniczo osoba dorosła, niepozostająca w związku małżeńskim samodzielnie odpowiada za swoje długi. Zgodnie z art. 11 Kodeksu cywilnego (K.c.) pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletniości. Pełna zdolność do czynności prawnych oznacza głównie możliwość zawierania umów i zaciągania zobowiązań różnego rodzaju. Dotyczy to również umów kredytowych czy innych długów. Zaciągnął Pan zobowiązanie jako osoba dorosła, samodzielna, i Pan jest za nie odpowiedzialny, odpowiada Pan za nie całym swoim majątkiem, ale swoim majątkiem, a nie majątkiem Pana rodziców. Sytuacja, kiedy ktoś inny, nawet rodzice, odpowiada za cudze długi, należy do wyjątków i występuje, gdy osoba trzecia przystępuje do długu lub występuje np. w charakterze poręczyciela. Poręczyciel odpowiada za dług subsydiarnie wtedy, gdy nie można wyegzekwować należności od dłużnika głównego. Nie wspominał Pan nic o tym, iż Pana rodzice występują jako poręczyciele, w związku z tym rozumiem, że Pan zaciągnął zobowiązania finansowe samodzielnie.

Odpowiada Pan całym swoim majątkiem, jednakże dotyczy to jedynie Pana majątku, a nie Pana rodziców. Niewątpliwie ich konta, emerytury, renty czy inne zarobki nie powinny zostać zajęte. Jedyna ewentualna wątpliwość pojawia się w związku z zajęciem mienia ruchomego. Jak Pan pisał, jest Pan wymeldowany i jak rozumiem, nie mieszka Pan ze swoimi rodzicami. W związku z tym nie powinien do nich przychodzić komornik, choć trzeba przyznać, że niekiedy zdarzają się nadgorliwi, którzy na wszelkie sposoby próbują odzyskać zadłużenie i trochę naginają reguły.

Przepisy związane z egzekucją z ruchomości zostały opisane w artykułach 844-879 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Zgodnie z art. 845 § 2 K.p.c. – komornik może zająć ruchomości dłużnika będące w jego władaniu. W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik może też zająć ruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem bez jej zgody, chyba że przedstawi ona dowód, że te rzeczy są jej własnością.

W praktyce oznacza to, że komornik nie bada, czyją własnością są rzeczy znajdujące się w mieszkaniu dłużnika. Patrzy, czy te rzeczy mogą być w jego władaniu, ale też nie będzie badał, czy naprawdę tego używa, czy tam przebywa aktualnie. Istnieje pewne orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 1991 r. IV CR 550/90, w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że gdy rzecz ruchoma znajduje się w mieszkaniu zajmowanym przez dłużnika wspólnie z innymi osobami, to gdy nic innego nie wynika z charakteru rzeczy albo szczególnych okoliczności, komornik może przyjąć, że jest ona co najmniej we współwładaniu przez dłużnika i dokonać zajęcia.

Opisuję te przepisy na wszelki wypadek, gdyby mimo wszystko komornik przyszedł do mieszkania Pana rodziców i próbował zajmować ich mienie, aby miał Pan świadomość, jak skonstruowane są przepisy i czego można się spodziewać.

Teoretycznie, jeśli Pan nie jest zameldowany u rodziców i tam nie mieszka, komornik nie powinien do nich przychodzić, jednakże należy dopuścić pewne ryzyko, iż rzeczywiście może się tak zdarzyć, choć według przepisów nie powinien, gdyż ma Pan inne miejsce zameldowania.

Ewentualnie, gdyby doszło do zajęcia rzeczy Pana rodziców, przysługuje im możliwość wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego opisanego w art. 841 K.p.c. Osoba trzecia może żądać zwolnienia zajętego przedmiotu spod egzekucji, jeśli skierowanie przeciwko niemu egzekucji narusza jej prawa. Powództwo takie wytacza się do sądu, w okręgu którego prowadzi się egzekucję. Jednakże do czasu rozpoznania powództwa przedmiot pozostanie zajęty przez komornika.

Gdyby jednak zdarzyło się, że komornik będzie chciał przyjść, Pana rodzice mogą go nie wpuścić, chociaż może on wrócić w asyście policji. Zagrożenie taką ewentualnością jest małe, gdyż komornik powinien przychodzić w aktualne, a nie byłe miejsce zamieszkania, a skoro jest Pan tam wymeldowany od 2 lat, nie ma podstaw do uznania, że Pan wciąż tam mieszka. Chciałam jedynie wskazać ewentualne możliwe zagrożenia, nawet jeśli są mało prawdopodobne.

Tak więc jest Pan sam odpowiedzialny za swoje zobowiązania, a komornik nie ma prawa zajmować kont czy dochodów Pana rodziców. Niewielkie zagrożenie dotyczy ewentualnie majątku ruchomego, gdyby komornik się upierał, że może on należeć do Pana, ale skoro Pan nie jest u rodziców zameldowany, zagrożenie jest naprawdę małe, a ja chciałam jedynie o nim wspomnieć na wszelki wypadek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »