Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy dłużnik może decydować, kogo najpierw spłaci?

Marek Gola • Opublikowane: 2017-03-15

Mam dwa zajęcia komornicze, jedno sprzed 2 lat, drugie sprzed roku. Zdecydowałem, że najpierw spłacę to drugie zobowiązanie, ponieważ jest mniejsze. W tytule przelewu do komornika podawałem odpowiedni numer sprawy. Tymczasem okazało się, że komornik otrzymywane ode mnie pieniądze rozdzielał procentowo na oba zadłużenia według kwoty, jaką mam do spłaty. Czy miał do tego prawo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Komornik działał zgodnie z prawem, albowiem na mocy art. 1023 K.p.c. – organ egzekucyjny sporządza plan podziału pomiędzy wierzycieli sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości. Jednakże plan podziału powinien być sporządzony także wtedy, gdy suma uzyskana przez egzekucję z ruchomości, wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności i innych praw majątkowych nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli.

Innymi słowy, jeżeli Pana wpłaty nie pozwalały zaspokoić obydwu wierzycieli w całości, komornik na mocy art. 1023 § 2 K.p.c. dokonał planu podziału, w ten sposób, że procentowo przekazywał każdemu z wierzycieli kwotę odpowiednio do udziału w spłacie.

Podział sumy uzyskanej z egzekucji przewidzianej przez Kodeks postępowania cywilnego oparty jest na systemie proporcjonalności.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Odzyskanie pieniędzy przekazywanych byłej partnerce

Byłem w związku z dziewczyną. Przekazywałem partnerce na jej konto przelewy bez tytułu pożyczki lub darowizny. Dotyczyły one konkretnych potrzeb,...

 

Uwolnienie hipoteki przez bank

Moi rodzice są zadłużeni, prowadzą gospodarstwo. Są już raczej starzy i nie ma szans aby spłacili długi. Ja osobiście nie zamierzam dziedziczyć po...

 

Wezwanie dłużnika do polubownego zwrotu pożyczki

Mam problem z odzyskaniem środków z tytułu pożyczki w kwocie 16 tys. zł. Umowa pożyczki wskazywała, że środki miały zostać zwrócone do...

 

Odzyskanie długu od osoby której nie znam danych

Znam tylko imię i nazwisko oraz numer telefonu komórkowego dłużnika. Czy posiadając tylko takie dane osobowe dłużnika mam jakąkolwiek możliwość...

 

Przedawnienie niezapłaconych faktur

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Posiadam trzy nieopłacone faktury wobec jednej firmy. Faktury posiadają kolejno następujące terminy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »