Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Cofnięcie spłaty komorniczej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-06-20

Wpłaciłem na konto komornicze dług osoby, która była zadłużona i miała zablokowane konto bankowe. Czy istnieje teraz możliwość odzyskania tych moich pieniędzy,gdyż się rozmyśliłem, ponieważ ta osoba nie zasługuje na tak daleko idącą pomoc?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oczywiście, że ma Pan szanse odzyskać pieniądze, ale nie od komornika, a od osoby, która była dłużnikiem. Podstawę Pana roszczenia stanowi art. 405 Kodeksu cywilnego. Ma to pewne ograniczenia, ale o tym napiszę poniżej.

 

„Art. 405. Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości”.

 

Istotne są oczywiście okoliczności dokonanej przez Pana wpłaty. Bo to w razie czego będzie oceniał sąd.

 

W myśl art. 405 wzbogacony obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości (zwrotu określonej kwoty pieniężnej). Roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia ma majątkowy charakter i jako takie ulega przedawnieniu (zob. art. 117 i 118). Zakres obowiązku zwrotu bezpodstawnie uzyskanej korzyści majątkowej nie może przekraczać wysokości poniesionego przez zubożonego uszczerbku, jak również nie może być wyższy niż korzyść uzyskana przez wzbogaconego. Jeśli korzyść wzbogaconego jest mniejsza niż uszczerbek zubożonego, to o zakresie roszczenia o zwrot decyduje mniejsza wartość. Rozmiar bezpodstawnego wzbogacenia należy ustalać na moment podniesienia przez zubożonego roszczenia o zwrot korzyści majątkowej

 

W określonych w art. 411 Kodeksu cywilnego sytuacjach roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia nie powstaje. Tym samym w wyliczonych niżej wypadkach wzbogacenie (w postaci uzyskanego nienależnego świadczenia) nie podlega zwrotowi.

 

Po pierwsze nie można żądać zwrotu świadczenia, jeżeli spełniający świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany (a jego wiedza dotyczyła stanu faktycznego, który uzasadnia brak obowiązku świadczenia lub stanu prawnego, w świetle którego brak jest takiego obowiązku). Jednakże mimo świadomości braku obowiązku świadczenia - wzbogacenie podlega zwrotowi - gdy spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej ( art. 411 pkt 1 kodeksu cywilnego).

 

Po drugie, nie można żądać zwrotu świadczenia – jako nienależnego, jeżeli jego spełnienie czyni zadość zasadom współżycia społecznego (art. 411 pkt 2 Kodeksu cywilnego). Jako przykład podać można świadczenie pomocy finansowej krewnym dalszego stopnia, do której to pomocy świadczący, w myśl przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o obowiązku alimentacji, nie był prawnie zobowiązany.

 

Zasadniczo może Pan wezwać osobę, na rzecz której dokonał Pan spłaty do zwrotu należności, jeśli tego nie zrobi – sprawę skierować do sądu. Pozew wnosi się do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, a pozew podlega wpisowi w wysokości 5% roszczenia, którego zwrotu Pan dochodzi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »