Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Cofnięcie spłaty komorniczej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-06-20

Wpłaciłem na konto komornicze dług osoby, która była zadłużona i miała zablokowane konto bankowe. Czy istnieje teraz możliwość odzyskania tych moich pieniędzy,gdyż się rozmyśliłem, ponieważ ta osoba nie zasługuje na tak daleko idącą pomoc?

zdjęcie prawnika
Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy
Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący

Oczywiście, że ma Pan szanse odzyskać pieniądze, ale nie od komornika, a od osoby, która była dłużnikiem. Podstawę Pana roszczenia stanowi art. 405 Kodeksu cywilnego. Ma to pewne ograniczenia, ale o tym napiszę poniżej.

 

„Art. 405. Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości”.

 

Istotne są oczywiście okoliczności dokonanej przez Pana wpłaty. Bo to w razie czego będzie oceniał sąd.

 

W myśl art. 405 wzbogacony obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości (zwrotu określonej kwoty pieniężnej). Roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia ma majątkowy charakter i jako takie ulega przedawnieniu (zob. art. 117 i 118). Zakres obowiązku zwrotu bezpodstawnie uzyskanej korzyści majątkowej nie może przekraczać wysokości poniesionego przez zubożonego uszczerbku, jak również nie może być wyższy niż korzyść uzyskana przez wzbogaconego. Jeśli korzyść wzbogaconego jest mniejsza niż uszczerbek zubożonego, to o zakresie roszczenia o zwrot decyduje mniejsza wartość. Rozmiar bezpodstawnego wzbogacenia należy ustalać na moment podniesienia przez zubożonego roszczenia o zwrot korzyści majątkowej

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

W określonych w art. 411 Kodeksu cywilnego sytuacjach roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia nie powstaje. Tym samym w wyliczonych niżej wypadkach wzbogacenie (w postaci uzyskanego nienależnego świadczenia) nie podlega zwrotowi.

 

Po pierwsze nie można żądać zwrotu świadczenia, jeżeli spełniający świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany (a jego wiedza dotyczyła stanu faktycznego, który uzasadnia brak obowiązku świadczenia lub stanu prawnego, w świetle którego brak jest takiego obowiązku). Jednakże mimo świadomości braku obowiązku świadczenia - wzbogacenie podlega zwrotowi - gdy spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej ( art. 411 pkt 1 kodeksu cywilnego).

 

Po drugie, nie można żądać zwrotu świadczenia – jako nienależnego, jeżeli jego spełnienie czyni zadość zasadom współżycia społecznego (art. 411 pkt 2 Kodeksu cywilnego). Jako przykład podać można świadczenie pomocy finansowej krewnym dalszego stopnia, do której to pomocy świadczący, w myśl przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o obowiązku alimentacji, nie był prawnie zobowiązany.

 

Zasadniczo może Pan wezwać osobę, na rzecz której dokonał Pan spłaty do zwrotu należności, jeśli tego nie zrobi – sprawę skierować do sądu. Pozew wnosi się do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, a pozew podlega wpisowi w wysokości 5% roszczenia, którego zwrotu Pan dochodzi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »