Kategoria: Postępowanie komornicze

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić, gdy komornik nie podejmuje czynności egzekucyjnych?

Marek Gola • Opublikowane: 2016-11-24

Mam problem z komornikiem, który od 6 miesięcy nie reaguje na przesyłane listem poleconym wnioski o przeprowadzenie egzekucji. Dłużnik wyzbył się już prawie całego majątku w tym czasie, bo komornik nie podjął żadnych czynności egzekucyjnych. Co mam zrobić, żeby komornik podejmował swoje czynności szybciej?

zdjęcie prawnika
Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy uchwały Krajowej Rady Komorniczej z dnia 8 lutego 2012 r. Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego.

Z treści Pana pytania wynika, że złożył Pan wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Komornik od ponad 6 miesięcy nie przeprowadza jednak żadnych czynności. W tym czasie dłużnik wyprzedaje swój majątek. Ponaglenia wysyłane przez Pana pozostają bez odzewu.

W mojej ocenie powinien Pan złożyć skargę do Okręgowej Rady Komorniczej (ORK) celem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec komornika. Komornik odpowiada dyscyplinarnie za uchybienie etyce zawodowej podczas działalności zawodowej, publicznej, a także w życiu prywatnym, w doborze otoczenia i stosunków towarzyskich. Komornik powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością i bezstronnością, rzetelnością i sprawnością.

Komornik działa w interesie wierzyciela, zachowując wymogi dotyczące ochrony dłużnika i zachowaniu lojalności wobec wymiaru sprawiedliwości.

Mając na uwadze powyższe, komornik któremu zlecił Pan prowadzenie sprawy egzekucyjnej winien ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną, albowiem po pierwsze, swoim zachowaniem nie działa w interesie wierzyciela czym narusza § 9 Kodeksu Etyki, następnie podejmuje swoje czynności w sposób sprzeczny z najlepszą wolą, tj. niezgodnie z § 7 ust. 1 Kodeksu Etyki.

Jeżeli uda się Panu wyegzekwować pociągnięcie komornika do odpowiedzialności dyscyplinarnej, wówczas znacznie łatwiej będzie Panu dochodzić odszkodowania. W toku postępowania dyscyplinarnego będzie Pan stroną postępowania, tj. poszkodowanym i rzecznik dyscyplinarny ORK winien wezwać Pana na przesłuchanie. Na przesłuchanie, jak również do skargi na komornika winien Pan dołączyć listy wysyłane do komornika.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »