Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komornik nie podjął czynności egzekucyjnych, co zrobić?

Marek Gola • Opublikowane: 2016-11-24

Mam problem z komornikiem, który od 6 miesięcy nie reaguje na przesyłane listem poleconym wnioski o przeprowadzenie egzekucji. Dłużnik wyzbył się już prawie całego majątku w tym czasie, bo komornik nie podjął żadnych czynności egzekucyjnych. Co mam zrobić, żeby komornik podejmował swoje czynności szybciej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy uchwały Krajowej Rady Komorniczej z dnia 8 lutego 2012 r. Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego.

Z treści Pana pytania wynika, że złożył Pan wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Komornik od ponad 6 miesięcy nie przeprowadza jednak żadnych czynności. W tym czasie dłużnik wyprzedaje swój majątek. Ponaglenia wysyłane przez Pana pozostają bez odzewu.

W mojej ocenie powinien Pan złożyć skargę do Okręgowej Rady Komorniczej (ORK) celem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec komornika. Komornik odpowiada dyscyplinarnie za uchybienie etyce zawodowej podczas działalności zawodowej, publicznej, a także w życiu prywatnym, w doborze otoczenia i stosunków towarzyskich. Komornik powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością i bezstronnością, rzetelnością i sprawnością.

Komornik działa w interesie wierzyciela, zachowując wymogi dotyczące ochrony dłużnika i zachowaniu lojalności wobec wymiaru sprawiedliwości.

Mając na uwadze powyższe, komornik któremu zlecił Pan prowadzenie sprawy egzekucyjnej winien ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną, albowiem po pierwsze, swoim zachowaniem nie działa w interesie wierzyciela czym narusza § 9 Kodeksu Etyki, następnie podejmuje swoje czynności w sposób sprzeczny z najlepszą wolą, tj. niezgodnie z § 7 ust. 1 Kodeksu Etyki.

Jeżeli uda się Panu wyegzekwować pociągnięcie komornika do odpowiedzialności dyscyplinarnej, wówczas znacznie łatwiej będzie Panu dochodzić odszkodowania. W toku postępowania dyscyplinarnego będzie Pan stroną postępowania, tj. poszkodowanym i rzecznik dyscyplinarny ORK winien wezwać Pana na przesłuchanie. Na przesłuchanie, jak również do skargi na komornika winien Pan dołączyć listy wysyłane do komornika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Umorzenie sprawy przez komornika i co dalej?

Umorzenie sprawy przez komornika i co dalej?

Mój kolega jest dłużnikiem. Otrzymał od komornika informację o umorzeniu postępowania w trybie art. 827 K.p.c., bo wierzyciel nie ma żadnego...

Czy komornik może wyrzucić inwalidę z mieszkania po licytacji?

Czy komornik może wyrzucić na bruk inwalidę po sprzedaży jego mieszkania w drodze licytacji komorniczej? Jestem inwalidą po amputacji nóg i osobą samotną,...

 

Współwłasność samochodu a komornik

Brat 3 lata temu 80% własnego samochodu przekazał mi w formie darowizny. Ja używam samochodu na co dzień. Brak kontaktu z bratem uniemożliwia mi...

 

Czy komornik może zająć diety za podróż służbową?

Czy komornik może zająć diety za wyjazdy służbowe? Czy z diet, które otrzymuję na wyjazdy służbowe, komornik może mi zająć jakieś kwoty, jeżeli...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »