Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić ze starymi mandatami i firmą, która kupiła ten dług?

Marek Gola • Opublikowane: 2017-10-13

Co zrobić ze starymi mandatami i firmą, która kupiła ten dług? Dostaję pisma i telefony od tej firmy, jestem zaniepokojona.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W chwili obecnej, winna Pani w odpowiedzi na pisma z firmy wystosować pismo, w którym wezwie Pani aktualnego wierzyciela do przedstawienia cesji wierzytelności na rzecz firmy, jak również do wskazania podstawy nie tylko prawnej, ale także faktycznej kierowanych do Pani żądań. Chodzi zatem o przedłożenie przez nich mandatów, które stanowią podstawę do dochodzenia od Pani należności. Dysponowanie takimi mandatami, jak również umową przelewu wierzytelności (umowa cesji) pozwoli ocenić, czy wierzytelności uległy już przedawnieniu, czy też nie, a także, czy wierzyciel (firma windykacyjna) posiada dokumenty, które pozwolą jej skutecznie dochodzić przed sądem należności od Pani.

Jednocześnie w piśmie do firmy windykacyjnej winna Pani wskazać, iż nie życzy sobie telefonów i jako jedyną formę kontaktu uznaje Pani kontakt listowny. Nadto należałoby wskazać, iż dalsze telefony w sprawie będzie Pani traktowała jako dokuczanie w rozumieniu art. 107 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

W wyroku z 22 czerwca 1995 r., sygn. akt III KRN 44/95, Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że:„czyn stanowiący wykroczenie z art. 107 k.w. polega na działaniu kierunkowym – »w celu dokuczenia innej osobie«, a zatem należy ustalić, że po stronie sprawcy tego wykroczenia zachodzi złośliwość. Nawet samo stwierdzenie umyślności działania nie daje podstawy do przyjęcia odpowiedzialności za wykroczenie penalizowane tym przepisem”.

W tym miejscu należy wskazać na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 stycznia 2013 r., sygn. akt III KK 213/12, zgodnie z którym „złośliwe niepokojenie w rozumieniu art. 107 k.w. to wzbudzanie niepokoju, obawy, lęku, polegające na zakłóceniu spokoju lub innych zachowaniach wyprowadzających pokrzywdzonego z równowagi psychicznej (np. wysyłanie przykrych listów, głuche telefony, pukanie do drzwi i uciekanie)”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »