Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Co zrobić z wezwaniem do zapłaty długu?

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2020-10-12

Otrzymałem pismo polecone z wezwaniem do zapłaty jakiegoś długu od firmy X, wystawione przez radcę prawnego. Wcześniej otrzymywałem zwykłe wezwania i za każdym razem widniała inna kwota. Nie przypominam sobie, żebym miał jakiś dług, a w liście jest tylko jakiś numer zobowiązania bez wyjaśnienia czego dotyczy to wezwanie. Proszę o poradę, co mogę z tym zrobić? Jak ustosunkować się do tego wezwania do zapłaty rzekomego długu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co zrobić z wezwaniem do zapłaty długu?

Zobowiązanie – dług, wierzyciel i dłużnik

Zgodnie z treścią art. 353 § 1 Kodeksu cywilnego zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Artykuł 353 § 1 definiuje pojęcie zobowiązania (a dokładniej zobowiązaniowego stosunku prawnego) oraz określa jego modelową strukturę i treść.

Jest to dwustronnie zindywidualizowany stosunek prawny, w którym jedna osoba uprawniona jest do żądania spełnienia świadczenia względem drugiego z podmiotów, który jest zobowiązany do jego spełnienia. W najprostszym ujęciu zobowiązanie oznacza uprawnienie do żądania od konkretnej osoby określonego zachowania i opiera się na gwarantowanym przez porządek prawny przymusie (por. Domański, Instytucje. Część ogólna, s. 39–41).

Uprawnienie wierzyciela nazywane jest jeszcze od czasów rzymskich wierzytelnością, a spoczywający na dłużniku obowiązek – długiem. Nakazane prawnie zachowanie określane jest natomiast jako świadczenie. Jak wskazał to także red. Gniewek, w niemal każdym zobowiązaniu (z wyjątkiem stosunków wielostronnych) można wyróżnić dwie strony, które charakteryzuje określony stosunek do świadczenia, które ma być spełnione – stronę wierzycielską i dłużniczą. W zobowiązaniach mogą uczestniczyć te osoby i jednostki organizacyjne, które są podmiotami prawa cywilnego (zob. uw. do art. 1, Nb 9–12).

W większości wypadków już z chwilą powstania stosunku prawnego osoby wierzyciela i dłużnika są dokładnie oznaczone. Możliwe jest jednak także powstanie stosunku zobowiązaniowego bez oznaczenia osoby wierzyciela lub dłużnika, o ile osoba ta może być zindywidualizowana później (jest oznaczalna).

Sprawdzenie istnienia rzekomego długu

Mając na uwadze powyższe, aby dowiedzieć się, czy jest Pan stroną stosunku prawnego, na którego podstawie domniemany wierzyciel domaga się od Pana zapłaty, powinien Pan rozpocząć postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie istnienie wierzytelności. Proszę bowiem nie czekać na skierowanie sprawy do sądu, bowiem w przypadku zasadności roszczenia może to Pana narazić na dodatkowe koszty. Proponuję, aby skontaktował się Pan z wierzycielem lub jego pełnomocnikiem – jak Pan wskazał, radcą prawnym – w celu wyjaśnienia sytuacji, gdyż mogło dojść do pomyłki. Może się także okazać, iż wierzytelność została kupiona i jest to jakieś stare zadłużenie, np. za jazdę bez biletu itp. Dlatego, aby dowiedzieć się o sytuacji, proszę zwrócić się do podmiotu i zbadać, z czego wynika zadłużenie. Jeżeli okaże się, że faktycznie posiada Pan zadłużenie, proponuję je spłacić. Jeżeli jednak z akt sprawy będzie wynikało, że jest to pomyłka, proszę wyjaśnić sytuację.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »