Co zrobić po zajęciu komorniczym rachunku bankowego?

Autor: Katarzyna Bereda

Mam pewien niespłacony dług. Właśnie dostałem pismo komornicze o zajęciu wierzytelności z mojego rachunku bankowego. Czy mogę coś jeszcze w tym przypadku zrobić oprócz spłaty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co zrobić po zajęciu komorniczym rachunku bankowego?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela

Jeżeli nie kwestionuje Pan zadłużenia i uznaje, iż posiada Pan powyższe należności, najlepszym i jedynym rozwiązaniem jest negocjacja zadłużenia bezpośrednio z wierzycielem. Często bowiem zdarza się, iż wobec możliwości szybszej spłaty zadłużenia wierzyciel decyduje się na obniżenie zadłużenia, a następnie umorzenie postępowania egzekucyjnego. Bardzo ważne jest jednak to, iż nawet pomimo umorzenia postępowania egzekucyjnego i porozumienia z wierzycielem – będzie Pan obowiązany pokryć koszty opłat egzekucyjnych.

Zgodnie bowiem z treścią art. 825 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.): „Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek: 1) jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji; 2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub utraciło moc; 3) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego; 4) jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Spłata długu uzgodniona z wierzycielem

Zatem tylko w przypadku powyższych przesłanek postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone, w szczególności do umorzenia dojdzie, gdy wierzyciel złoży w tym zakresie powyższy wniosek. Wniosek dłużnika w tym zakresie, a więc Pana, będzie bezskuteczny. Zaznaczam bowiem, iż komornik wykonuje wszelkie zlecenia na wniosek wierzyciela – to on jest władny podejmować decyzję w postępowaniu egzekucyjnym. Podstawą jednak umorzenia egzekucji jest wniosek wierzyciela. Zgodnie bowiem z założeniami postępowania egzekucyjnego to wierzyciel jest osobą decyzyjną i komornik działa na jego polecenie i wniosek.

Pierwszym więc, wskazanym przez ustawodawcę podmiotem, który może żądać umorzenia postępowania w całości lub w części jest wierzyciel jako ten, który decyduje o przebiegu postępowania. Artykuł 825 K.p.c. wskazuje jednak przypadki, kiedy wierzyciel nie jest samodzielnym dysponentem postępowania egzekucyjnego, tj. w przypadku wszczęcia z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu. W takiej sytuacji sąd lub organ musi zaaprobować wniosek wierzyciela.

Z uwagi na to, a także praktykę sądową, jeżeli nie kwestionuje Pan zadłużenia, proponuję aby porozumiał się Pan z wierzycielem i zaproponował negocjację wysokości zadłużenia. Jest to bowiem korzystne rozwiązanie dla wierzyciela, albowiem szybciej otrzyma wynegocjowaną należność.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »