Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Co zrobić, aby uniknąć licytacji mieszkania?

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2019-02-20

Kupiłam mieszkanie z kredytem, nie przypisując go na siebie (został na poprzedniego właściciela). Nie spłacałam kredytu i teraz komornik wyznaczył licytację. Co zrobić, aby uniknąć licytacji mieszkania? Chcielibyśmy z mężem jakoś dogadać się z komornikiem (mamy dodatkową trudność, bo komornik nie odpowiada na nasze telefony).

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opisane przez Panią zagadnienie w sposób szczegółowy zostało uregulowane w przepisach procedury cywilnej.

Zgodnie bowiem z treścią art. 981 K.p.c., jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

Stosownie do treści art. 981 K.p.c. dłużnik wezwany do spełnienia świadczenia przez komornika, w trybie art. 923 K.p.c., ma możliwość zapobieżenia sprzedaży licytacyjnej tylko do zamknięcia przetargu. Jest to końcowy termin, w którym dłużnik może przez zapłatę długu i kosztów postępowania spowodować umorzenie egzekucji z nieruchomości (post. SN z 9.8.2000 r., I CKN 761/00, Legalis).

Z uwagi na powyższe należy podnieść, iż winni Państwo spłacić całe zadłużenie wraz z kosztami egzekucyjnymi. Powinni Państwo skontaktować się z wierzycielem lub z komornikiem i oznajmić, iż chcą Państwo dokonać spłaty należności.

Jeżeli kontakt z komornikiem jest utrudniony to proszę kierować swoje twierdzenia do wierzyciela. Konieczną przesłanką umorzenia egzekucji jest bowiem potwierdzenie przez wierzyciela zaspokojenia jego roszczeń albo także złożenie przez niego wniosku o umorzenie postępowania. Natomiast przedstawione przez dłużnika pokwitowanie dotyczące uiszczenia należności stanowi jedynie podstawę do wstrzymania dalszych czynności przez komornika.

Mogą Państwo także dokonać spłaty zadłużenia do rąk komornika – wybór należy do Państwa. Jednak w wypadku uiszczenia należności do rąk wierzyciela bez urzędowego stwierdzenia komornika umorzenie postępowania może nastąpić jedynie na wniosek wierzyciela lub gdy wierzyciel potwierdzi wobec komornika otrzymanie zapłaty.

Proszę pamiętać, iż zgodnie z powyższym przepisem mają Państwo czas na spłatę wierzytelności do zamknięcia przetargu. Dlatego radziłabym nie zwlekać z niniejszym i dokonać spłaty jak najszybciej. Natomiast po zamknięciu przetargu zapłata długu nie będzie już przyjęta przez komornika.

Jeśli uiszczenie należności wraz z kosztami egzekucji ma charakter sporny, dłużnik może złożyć powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (art. 840 K.p.c.).

Proszę więc jak najszybciej skontaktować się z komornikiem – jeżeli nie odbiera telefonów to najlepiej udać się bezpośrednio do jego kancelarii – i ustalić termin spłaty zadłużenia.

Jeżeli uregulują Państwo należność wraz z kosztami egzekucyjnymi, postępowanie zostanie umorzone.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »