Kategoria: Długi, pożyczki, kredyty

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co mogę zrobić z sprawie pożyczki pieniędzy znajomemu

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-01-30

W roku 2013 pożyczyłam pieniądze znajomemu, miał je oddać do końca roku (sam to zaznaczył na piśmie). Nie oddał mi jednak tych pieniędzy. Upomniałam się o nie, niestety on śmieje się ze mnie, że za późno i sprawa przedawniona, dodatkowo szantażuje mnie posiadaniem moich intymnych zdjęć. Proszę o poradę, czy i co mogę zrobić w powyższym temacie.

zdjęcie prawnika
Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

Jeśli chodzi o przedawnienie, to jeśli tylko nie prowadziła Pani działalności gospodarczej i w ramach tej działalności nie pożyczyła Pani pieniędzy, to nie doszło do przedawnienia tej należności.

Wyjaśnię bowiem, że generalna reguła jest taka, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Wynika to wprost z treści art. 118 Kodeksu cywilnego.

Pożyczkę regulują przepisy art. 720 i następnych Kodeksu cywilnego. Wśród nich znajduje się tylko jeden przepis szczególny, który stanowi, że roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany. Jest to dokładnie art. 722. Przepis ten jednak mówi o przedawnieniu roszczeń o wydanie przedmiotu pożyczki a nie o jej zwrot. Stąd też wniosek, że zastosowanie do zwrotu pożyczki ma ogólny 10-letni termin przedawnienia wynikający z art. 118. Tylko wówczas, gdy pożyczka ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, termin ten wynosi lat 3.

Jak zakładam, Pani pożyczyła pieniądze jako osoba fizyczna, co oznacza, że ma Pani 10-letni okres na dochodzenie roszczeń przed sądem. W tym celu musi Pani złożyć do sądu pozew o zapłatę kwoty pożyczki, powołując się na fakt jej udzielenia i bezskuteczny upływ terminu jej zwrotu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeśli chodzi o szantażowanie Pani posiadaniem intymnych zdjęć, to proponowałabym albo się tym nie przejmować, albo po prostu złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania. Jako podstawę takiego zawiadomienia może Pani powołać się na art. 191 Kodeksu karnego, który to przepis poniżej w całości Pani zacytuję:

„§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 1a. Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego.

§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

Zawiadomienie takie może Pani złożyć na piśmie lub w jednostce policji ustnie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »