Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co mogę zrobić z sprawie pożyczki pieniędzy znajomemu

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-01-30

W roku 2013 pożyczyłam pieniądze znajomemu, miał je oddać do końca roku (sam to zaznaczył na piśmie). Nie oddał mi jednak tych pieniędzy. Upomniałam się o nie, niestety on śmieje się ze mnie, że za późno i sprawa przedawniona, dodatkowo szantażuje mnie posiadaniem moich intymnych zdjęć. Proszę o poradę, czy i co mogę zrobić w powyższym temacie.

zdjęcie prawnika
Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata

Jeśli chodzi o przedawnienie, to jeśli tylko nie prowadziła Pani działalności gospodarczej i w ramach tej działalności nie pożyczyła Pani pieniędzy, to nie doszło do przedawnienia tej należności.

Wyjaśnię bowiem, że generalna reguła jest taka, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Wynika to wprost z treści art. 118 Kodeksu cywilnego.

Pożyczkę regulują przepisy art. 720 i następnych Kodeksu cywilnego. Wśród nich znajduje się tylko jeden przepis szczególny, który stanowi, że roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany. Jest to dokładnie art. 722. Przepis ten jednak mówi o przedawnieniu roszczeń o wydanie przedmiotu pożyczki a nie o jej zwrot. Stąd też wniosek, że zastosowanie do zwrotu pożyczki ma ogólny 10-letni termin przedawnienia wynikający z art. 118. Tylko wówczas, gdy pożyczka ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, termin ten wynosi lat 3.

Jak zakładam, Pani pożyczyła pieniądze jako osoba fizyczna, co oznacza, że ma Pani 10-letni okres na dochodzenie roszczeń przed sądem. W tym celu musi Pani złożyć do sądu pozew o zapłatę kwoty pożyczki, powołując się na fakt jej udzielenia i bezskuteczny upływ terminu jej zwrotu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeśli chodzi o szantażowanie Pani posiadaniem intymnych zdjęć, to proponowałabym albo się tym nie przejmować, albo po prostu złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania. Jako podstawę takiego zawiadomienia może Pani powołać się na art. 191 Kodeksu karnego, który to przepis poniżej w całości Pani zacytuję:

„§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 1a. Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego.

§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

Zawiadomienie takie może Pani złożyć na piśmie lub w jednostce policji ustnie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Niespłacone chwilówki przejęte przez firmy windykacyjne

Mam niespłacone chwilówki które przyjęły firmy windykacyjne. Czy bez potwierdzenia u nich danych osobowych mogą sprawę oddać do komornika i po...

Dług mieszkaniowy rodzica a odpowiedzialność dziecka

Będąc już pełnoletnim uczniem szkoły średniej, ale niepracującym i nieuzyskującym dochodów, mieszkałem z mamą w lokalu komunalnym....

Żądanie zwrotu pożyczki po raz drugi

W 2002 r. pożyczyłem od kuzyna 5000 zł za pokwitowaniem. Pół roku później oddałem te pieniądze, ale nie mam na to dowodu. Teraz on żąda ode mnie zwrotu...

Kredyty chorej psychicznie córki

Mam pełnoletnią chorą psychicznie córkę. Obecnie przebywa w zakładzie psychiatrycznym, lecz przed pójściem do zakładu nabrała kredytów...

Długi teściowej za mieszkanie komunalne

Najemcą mieszkania komunalnego jest matka mojego męża. Długi teściowej za to mieszkanie wynoszą ok. 30 tys. zł. Obowiązek spłaty przeszedł na dzieci...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »