Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak zapłaty za wykonaną usługę – jak ściągnąć dług od przedsiębiorcy?

Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 2010-09-29

Mam problem ze ściągnięciem zapłaty za wykonaną usługę. Trzy miesiące temu, po ustnych uzgodnieniach przedstawiłem klientowi pisemny kosztorys instalacji telewizji przemysłowej, który on zaakceptował, i przystąpiłem do prac bez pisemnego potwierdzenia. Po wykonaniu usługi wystawiłem klientowi fakturę z płatnością w gotówce. Klient fakturę podpisał i zaproponował, iż należność ureguluje w dwóch równych ratach: pierwsza w ciągu tygodnia, druga za miesiąc. Potwierdził mi to na piśmie opieczętowanym firmową pieczątką. Niestety, dotąd nie otrzymałem ani złotówki. Kompletnie nie reaguje na moje monity, unika kontaktu. Wezwanie do zapłaty wysłałem miesiąc temu i żadnego odzewu. Co powinienem teraz zrobić?

zdjęcie prawnika
Krzysztof Bigoszewski

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

W zaistniałej sytuacji, wobec unikania przez dłużnika kontaktu z Panem, powinien Pan podjąć bardziej stanowcze kroki i niestety powoli rozpocząć przygotowywać się do ewentualnego procesu sądowego o zapłatę.

 

Wobec powyższego powinien Pan obecnie wystosować do dłużnika wezwanie do zapłaty (najlepiej nazwać je ostatecznym przedsądowym wezwaniem do zapłaty), w którym wezwie Pan dłużnika do uiszczenia wynikającej z faktury VAT kwoty wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty we wskazanym przez Pana terminie z zastrzeżeniem, że w przypadku uchybienia temu terminowi wystąpi Pan przeciwko dłużnikowi na drogę sądową, co znacząco zwiększy koszty po stronie dłużnika.

 

Pismo takie powinien Pan wysłać listem poleconym na adres dłużnika, a jedną jego kopię wraz z dowodem nadania zachować dla siebie, gdyż może ona okazać się niezbędna w ewentualnym procesie sądowym.

 

Dopiero po upływie wskazanego przez Pana terminu należałoby wszcząć postępowanie sądowe, składając pozew o zapłatę.

 

Proszę mieć na uwadze, iż najlepiej jest w takiej sprawie wszystkie ustalenia z dłużnikiem oraz wysyłane do niego pisma dokumentować i zachować na przyszłość, gdyż przed sądem to właśnie dowód z dokumentów jest jednym z najsilniejszych dowodów, a ewentualne ustalenia ustne czy wiadomości sms-owe często można podważyć.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Nadmienić można także, iż okoliczność, że rozpoczął Pan zamówione prace bez pisemnej umowy, nie jest najistotniejsza i nie przekreśla Pańskich szans na uzyskanie w ewentualnym procesie żądanej kwoty, gdyż ostatecznie prace te Pan wykonał, a dłużnik przyjął i zaakceptował wystawioną przez Pana fakturę, potwierdzając tym samym nie tylko istnienie między Państwem umowy o montaż sprzętu, lecz również uznał wobec Pana istnienie zadłużenia.

 

Ze swojej strony sugerowałbym Panu drogę sądową i następnie, w przypadku dalszego braku zapłaty, wejście na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika.

 

Jeżeli Pańskim dłużnikiem jest przedsiębiorca prowadzący sklep czy punkt usług, to z wyegzekwowaniem od niego Pańskiej należności komornik nie powinien mieć większego problemu, a przy tym wszystkie koszty komornika ostatecznie będzie musiał pokryć właśnie dłużnik. Dlatego proponuję wystąpić do sądu z pozwem o wydanie nakazu zapłaty i po jego uprawomocnieniu się i opatrzeniu klauzulą wykonalności, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 

Postępowanie przed sądem może niestety trochę potrwać (średnio podobne sprawy trwają od 3 do 6 miesięcy, jeżeli dłużnik nie wda się w spór, a rok, jeżeli dłużnik kwestionuje swój dług), jednak jego skuteczność jest wyższa i tańsza niż korzystanie z pomocy firm windykacyjnych.

 

Jeśli jest Pan zainteresowany dalszą pomocą, to informuję, że nasz serwis świadczy również usługi w zakresie przygotowania pism, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »