Blokada środków nienależących do dłużnika

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

W związku z chorobą mojej mamy mamy wspólne konto, z którego opłacam pobyt mamy w domu opieki i inne związane koszty 
z leczeniem. Na to konto wpływają środki jedynie z tytułu należnej mamie emerytury, na moje nazwisko nie ma żadnych
wpływów. Czy prawidłowa jest blokada środków nienależących do mnie (dłużnika), której dokonuje komornik?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Blokada środków nienależących do dłużnika

Zajęcie rachunku bankowego którego dłużnik jest współwłaścicielem

Oczywiście, że komornik nie może zająć środków należących do mamy, jeśli Pan jest dłużnikiem. Komornik ma prawo zająć konto bankowe należące do dłużnika, nawet jeśli dłużnik jest tylko współwłaścicielem. Nie oznacza to jednak braku możliwości obrony. Wyjściem jest powództwo przeciwegzekucyjne, żądanie zwolnienia przedmiotu spod egzekucji. Zgodnie z art 841 Kodeksu postępowania cywilnego:„§ 1. Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. 

 

§ 2. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika. 

§ 3. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych”.

Powództwo o zwolnienie od egzekucji

Pozew powinien zawierać żądanie zwolnienia od egzekucji, natomiast okolicznością uzasadniającą je, a więc podstawą powództwa, jest naruszenie prawa osoby trzeciej przez to, że skierowano egzekucję do zajętego przedmiotu. Skierowanie egzekucji do zajętego przedmiotu może naruszać takie prawa podmiotowe osoby trzeciej, jak:

  • własność,
  • współwłasność,
  • użytkowanie wieczyste,
  • użytkowanie ruchomości lub praw,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • prawa wynikające z zasad współżycia społecznego.

 
Powództwo o zwolnienie od egzekucji, zwane ekscydencyjnym lub interwencyjnym, może wytoczyć osoba trzecia. Może ona żądać zwolnienia od egzekucji przedmiotu, jeżeli egzekucja skierowana do tego przedmiotu narusza jej prawa (art. 841 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Skierowanie egzekucji do przedmiotu stanowiącego własność osoby trzeciej

Podstawę powództwa mogą stanowić przykładowo następujące naruszenie prawa: skierowanie egzekucji do przedmiotu stanowiącego własność osoby trzeciej. Jak u Pana.

Stronami procesu jest osoba trzecia jako powód oraz wierzyciel jako pozwany. Gdy dłużnik zaprzecza prawu osoby trzeciej do zajętego przedmiotu, należy oprócz wierzyciela pozwać także dłużnika (współuczestnicy konieczni). Powództwo należy wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych (art. 841 § 3). W pozwie należy przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie powód mógł zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu (art. 843 § 3). Pozew należy skierować do sądu, w którego okręgu prowadzi się egzekucję, a jeżeli egzekucji nie wszczęto – według przepisów o właściwości ogólnej (art. 843 § 1 i 2 oraz art. 27–30). Udzielenie zabezpieczenia następuje na podstawie art. 755 § 1 pkt 3.  Można w pozwie żądać zwolnienia konta spod egzekucji jako zabezpieczenia na czas trwania postępowania.

Powództwo podlega całemu wpisowi stosunkowemu Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w

sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r. Nr 167, poz. 1398) od pozwu w sprawie o prawa majątkowe pobierana będzie opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000zł.

Pozew oczywiście musi złożyć mama. Pan może jako jej pełnomocnik występować w sprawie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »