Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bankructwo i co dalej?

Karol Jokiel • Opublikowane: 2009-09-17

Mąż prowadził działalność gospodarczą, ale niefortunnie, w efekcie powstały długi wobec dostawców. Po jakimś czasie długi zaczął egzekwować komornik. Część należności została spłacona, ale odsetki były tak duże, że ich zapłata przekraczała możliwości męża. W wyniku egzekucji sprzedano posesję, na której znajdowała się działalność – uzyskana kwota nie wystarczyła na całkowite pokrycie długu. Mąż nie posiada już żadnego majątku, obecnie przebywa za granicą. Jako małżeństwo od 2007 r. mamy rozdzielność majątkową potwierdzoną sądownie. Z sądu przyszedł wniosek o dobrowolne ujawnienie majątku. Mąż złożył prośbę o odroczenie sprawy, ponieważ wyjeżdżał za granicę za pracą. Chciałabym dowiedzieć się, co dalej robić, aby sprawy nie brnęły dalej. Długów nie jesteśmy w stanie także i dzisiaj spłacić, ale może jest jednak jakieś wyjście?

zdjęcie prawnika
Karol Jokiel

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara

Z przedstawionego przez Panią opisu sytuacji wynika, że obecnie jest już prowadzone przeciwko Pani mężowi postępowanie egzekucyjne. Postępowanie to ma doprowadzić do przymusowego wykonania wyroku sądowego (nakazu zapłaty), który zapadł przeciwko Pani mężowi. Na tym etapie postępowania (egzekucja komornicza) praktycznie wszystko zależy od woli wierzyciela.

 

W szczególności, zgodnie z art. 820 Kodeksu postępowania cywilnego, „organ egzekucyjny (np. komornik) zawiesza postępowanie na wniosek wierzyciela”. Podobnie, zgodnie z art. 825 K.p.c. „organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek, jeżeli tego zażąda wierzyciel”.

 

Dłużnik ma stosunkowo niewielki wpływ na przebieg postępowania egzekucyjnego, choć oczywiście może kwestionować poszczególne czynności komornika w drodze skargi lub powództwa przeciwegzekucyjnego. W każdym jednak przypadku podjęcie takiego środka prawnego musi być należycie uzasadnione. Z drugiej strony, aby postępowanie egzekucyjne okazało się skuteczne, wierzyciel musi wskazać komornikowi majątek dłużnika podlegający zajęciu. Komornicy nieczęsto wykazują bowiem większą inicjatywę w samodzielnym poszukiwaniu takiego majątku. Najwidoczniej wierzyciel stwierdził już to, o czym Pani pisze – że mąż nie posiada żadnego majątku podlegającego zajęciu i co najwyżej wie, iż pracuje on za granicą.

 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ta ostatnia okoliczność istotnie utrudnia egzekucję, ponieważ wierzyciel, aby zająć wynagrodzenie należne Pani mężowi za pracę świadczoną za granicą, musiałby doprowadzić do uznania tam wyroku, na podstawie którego prowadzi egzekucję, a następnie wszcząć za granicą osobne postępowanie egzekucyjne, z czym oczywiście wiązałyby się duże koszty i strata czasu bez gwarancji sukcesu. Wszak wystarczyłoby, aby Pani mąż zmienił kraj, w którym pracuje i znowu pojawiłby się problem z ustaleniem jego miejsca pobytu.

 

Stąd zapewne wniosek wierzyciela skierowany do sądu o zobowiązanie Pani męża do wyjawienia majątku. Zazwyczaj środek ten stanowi ostateczność, gdy zarówno wierzyciel jak i komornik są już bezradni. Jeżeli Pani mąż przed sądem stwierdzi, że nie ma majątku własnego, a wszystko zostało już zajęte i zbyte celem zaspokojenia wierzycieli, komornik w niedługim czasie umorzy postępowanie egzekucyjne z uwagi na jego bezskuteczność.

 

Nawet gdyby wyszła na jaw okoliczność pracy Pani męża za granicą, komornik w Polsce nie mógłby dokonać zajęcia wynagrodzenia należnego z tego tytułu za granicą.

 

Trzeba przy tym podkreślić, że umorzenie postępowania egzekucyjnego nie spowoduje, że dług Pani męża wygaśnie, a należne odsetki przestaną narastać. Przeciwnie, dług będzie trwać dalej, odsetki będą naliczane, a wierzyciel w terminie do 10 lat od daty wszczęcia egzekucji, która obecnie jest prowadzona, będzie mógł złożyć powtórny wniosek do komornika.

 

Mając to na uwadze, sugerowałbym wystąpienie do wierzyciela z propozycją zawarcia porozumienia w przedmiocie spłaty długów. Bardzo często udaje się przy takiej okazji uzgodnić z wierzycielem np. rezygnację z odsetek pod warunkiem spłaty zadłużenia w ratach do określonego terminu, który może być ustalony nawet na lata. Porozumienie takie może być połączone z wnioskiem wierzyciela skierowanym do komornika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego (wszak każda czynność komornika powoduje dodatkowe koszty spadające na Pani męża).

 

Pieniądze tytułem spłaty długu mogą być w takiej sytuacji przekazywane poza komornikiem, który nie będzie w związku z tym naliczał swoich kosztów od każdej cząstkowej zapłaty. Wbrew pierwszemu Pani wrażeniu zapewniam, co wiem z własnej praktyki, że wierzyciel praktycznie zawsze jest zainteresowany takim porozumieniem. Szczególnie w przedstawionej przez Panią sytuacji, gdy nie potrafi ustalić majątku męża podlegającego zajęciu, będzie zadowolony, że dostanie istotną część należnych mu pieniędzy, a Pani mąż otrzyma zaś szansę ratalnej spłaty zadłużenia z równoczesnym powstrzymaniem narastania odsetek oraz kosztownych działań komornika.

 

Co prawda z Pani informacji nie wynika, aby wierzyciel próbował kierować egzekucję z wyroku przeciwko Pani mężowi do Pani majątku osobistego lub ewentualnie niepodzielonego jeszcze majątku wspólnego małżeńskiego (jeżeli kiedyś pozostawali Państwo we wspólności ustawowej i taki majątek w ogóle istnieje), gdyby jednak taka sytuacja zaistniała, powinna Pani bezwzględnie zwalczać tego typu czynności w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »