Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Adres zarejestrowania firmy a egzekucja komornicza

Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 2021-11-22

Mój brat prowadzi działalność gospodarczą. Siedziba firmy zarejestrowana jest na adres moich rodziców, gdzie brat ma stałe zameldowanie, ale mieszka pod innym adresem (wynajmuje mieszkanie). Biuro mieściło się jeszcze gdzie indziej, ale umowa najmu wygasła. Firma brata jest zadłużona. Czy egzekucja długów może objąć majątek w mieszkaniu moich rodziców? Jak mogą się uchronić przed tym?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Adres zarejestrowania firmy a egzekucja komornicza

Zasady egzekucji zadłużenia

Zasady egzekucji z działalności gospodarczej zostały zawarte w ustawie Kodeks postępowania cywilnego. Niemniej to od wierzycieli zależy, jak będzie wyglądała egzekucja. To bowiem wierzyciele (nie komornik) zgłaszają się do komornika z sądowym nakazem zapłaty zaopatrzonym w klauzulę wykonalności i składają jednocześnie wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, gdzie wskazują na to, jaki sposób windykacji ma zastosować komornik w trakcie odzyskiwania ich należności. Oczywiście najpowszechniejszym sposobem jest zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcie pieniędzy na koncie bankowym, zajęcie nieruchomości będącej własnością dłużnika oraz zajęcie majątku firmy.

A zatem jako numer jeden komornik zajmie konta bankowe brata (i te prywatne, i firmowe, bowiem przedsiębiorca odpowiada za długi firmy całym swoim majątkiem). Komornik ma prawo zajęcia środków finansowych już znajdujących na koncie firmowym, jak i tych, które dopiero wpłyną po wydaniu przez komornika nakazu dotyczącego zajęcia pieniędzy na koncie. Trzeba jednak pamiętać, że komornik musi pozostawić tzw. kwotę wolną od zajęcia, tj. 75% minimalnego wynagrodzenia brutto w każdym miesiącu.

Zajęcie majątku firmy i rzeczy dłużnika

W następnej kolejności komornik zajmie majątek firmowy. Nie jest jednak majątkiem firmowym miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wskazane w CEIDG. Tym bardziej, gdy ów lokal, w którym to miejsce się znajduje, nie jest własnością dłużnika, a tylko jego dachem nad głową czy miejscem meldunku. O ile jednak w tym lokalu komornik zastanie rzeczy należące do dłużnika (brata), zarówno prywatne (np. agd, rtv, meble itd.), jak i służbowe (np. komputery, drukarki, skanery, aparaty itd.), ma prawo je zająć. Wyłączone spod możliwości zajęcia są wyłącznie te narzędzia i środki, które są niezbędne do uzyskiwania przychodów z działalności, co nie obejmuje samochodów (te można zająć bez ograniczeń). Czyli jeśli np. bez laptopa brat nie jest w stanie zarabiać z firmy, to komornik nie może go zająć. Oczywiście może się zdarzyć, że w lokalu, który jest miejscem prowadzenia działalności zgodnie z CEIDG, a jest lokalem rodziców brata, komornik zajmie rzeczy, które należą do rodziców, nie do brata, uznając niesłusznie, że to jego majątek (np. jakieś meble, telewizor, obraz).

Powództwo przeciwegzekucyjne

Wówczas jednak rodzice mają prawo złożyć tzw. powództwo przeciw egzekucyjne zwane ekscydencyjnym (czasem interwencyjnym). Jest ono uregulowane w art. 841 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nim osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa (tj. gdy komornik zajmuje rzecz, która należy do rodziców, sądząc, że to rzecz brata dłużnika). Powództwo takie można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa. Jeśli zaś brat ma długi nie u wierzycieli, a u organów typu US, ZUS, to zgodnie z art. 843 Kodeksu postępowania cywilnego dopuszczalne jest również powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji administracyjnej. Do pozwu należy dołączyć postanowienie administracyjnego organu egzekucyjnego odmawiające żądaniu wyłączenia przedmiotu spod egzekucji. Niezależnie od wyniku sprawy sąd nałoży koszty procesu na osobę trzecią, powołującą w powództwie o zwolnienie przedmiotu od egzekucji administracyjnej nowe dowody istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, których nie przedstawiła w postępowaniu administracyjnym, mimo że mogła je powołać w tym postępowaniu. Powództwo można wnieść w ciągu dni czternastu od doręczenia postanowienia administracyjnego organu egzekucyjnego, a jeżeli zainteresowany wniósł zażalenie na to postanowienie – w ciągu dni czternastu od doręczenia postanowienia wydanego na skutek zażalenia. Oba powództwa wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. Oczywiście już w trakcie zajęcia komornika rodzice mogą się bronić przedstawiając dowody na to, że dana rzecz jest ich własnością, np. paragony, faktury, przelewy za zakupy.

Nieprawidłowa egzekucja w związku z zadłużeniem firmy

A zatem jeśli nawet komornik zająłby rzeczy rodziców, to mają oni szansę na zwolnienie ich spod egzekucji, wnosząc w terminie odpowiednie powództwo przeciw egzekucyjne. Co do zasady jednak zajęcie lokalu, w którym prowadzona jest działalność, jest niemożliwe, gdyż nie jest własnością brata. Możliwe jest zajęcie rzeczy brata znajdujących się w tymże lokalu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »