Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Umowa na kartce papieru – czy taka umowa jest ważna?

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 2010-07-07

Jestem właścicielem budynku parterowego sąsiadującego z budynkiem, który na moim dachu ma zbudowany balkon. Przy zakupie podpisałem zgodę, że w momencie modernizacji lub budowania piętra dobuduję balkon od strony wschodniej. Czy na podstawie tej kartki muszę się wywiązać z deklaracji?

Łukasz Poczyński

W prawie istnieje generalna zasada pacta sunt servanda (łac. umów należy dotrzymywać). Zasada ta wyraża się w tym, że osoba, która zawarła ważną umowę, musi ją wykonać.

 

Dość skąpo opisuje Pan stan faktyczny sprawy, nie podając bliższych informacji, przez co utrudniona jest odpowiedź na zadane pytanie. Z pytania wynika, że przyjął Pan na siebie określone zobowiązanie. Skoro więc powstał – bez względu na źródło – stosunek zobowiązaniowy, to wierzyciel ma prawo oczekiwać, że dłużnik spełni obciążające go świadczenie, a więc że zachowa się zgodnie z treścią zobowiązania. Brak spełnienia świadczenia oznacza niewykonanie zobowiązania.

 

Kierując się więc ogólnymi przepisami dotyczącym zobowiązań, należy stwierdzić, iż podstawowym obowiązkiem dłużnika jest spełnić określone świadczenie. Zgodnie bowiem z art. 353 Kodeksu cywilnego (K.c.) zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.

 

Celem zobowiązania jest zaspokojenie określonego interesu (potrzeby) wierzyciela. Bez pełnego zaspokojenia tego interesu nie ma należytego wykonania zobowiązania. Świadczeniem więc jest takie zachowanie dłużnika, które prowadzi do uzyskania przez wierzyciela oczekiwanego rezultatu.

 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z pytania wynika, że zobowiązał się Pan do wybudowania balkonu – mamy tu więc do czynienia z zobowiązaniem rezultatu, które obarcza dłużnika powinnością uzyskania oznaczonego od początku, sprecyzowanego rezultatu. W razie niewykonania przez dłużnika zobowiązania wierzycielowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody. Zgodnie bowiem z art. 471 K.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że nie wykonując zobowiązania, które przyjął Pan na siebie, naraża się Pan przede wszystkim na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec wierzyciela za niewykonanie zobowiązania.

 

Żeby jednak ponosił Pan tę odpowiedzialność, muszą być tutaj spełnione następujące warunki:

 

  1. powstanie szkody w znaczeniu uszczerbku majątkowego (szkoda majątkowa, zarówno rzeczywista strata, jak i strata poniesiona przez wierzyciela, jak również utracone korzyści);
  2. powstanie szkody wynika z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (zdarzenie będące źródłem szkody);
  3. między zdarzeniem, z którego szkoda wynikła, a szkodą istnieje związek przyczynowy (szkoda będąca normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania);
  4. niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania musi być następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiada.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Opinie klientów

Dziękuję bardzo, jestem pozytywnie zaskoczona i bardzo zadowolona. Porada jest bardzo szczegółowa, zrozumiała. Pomogła mi podjąć decyzje co do dalszego postepowania. Urszula, lekarz medycyny, 49 lat
Bardzo dziękuję. Nie spodziewam się odpowiedzi tak szybko i profesjonalnie udzielonej w dniu wolnym od pracy. Elżbieta
Skorzystałam z porady w sprawie spadkowej. Informacje są wyczerpujące, szczegółowe. Do odpowiedzi zadawałam dodatkowe pytania i w ciągu paru minut miałam konkretną odpowiedź. Pierwszy raz płaciłam za poradę internetową, ale warto. Polecam. Próbowałam wyjaśnić w sądzie, Urzędzie Skarbowym - ale nic nie zrozumiałam z wyjaśniań urzędników. W Google są wyjaśnienia ale bez szczegółowych przykładów, które są podobne do mojego przypadku. Bożena, pracownik biurowy, 40 lat
Dziękuję za poradę, bardzo szybko została udzielona odpowiedź, również na dodatkowe pytania. Marek

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Wyegzekwowanie należności z weksla

Dłużnik, który nie płacił za dostarczony towar, poprosił o przedłużenie terminu spłaty i jako zabezpieczenie wręczył mi weksel in blanco podpisany przez niego i żonę. W marcu zeszłego roku wypełniłem weksel. Sprawa trafiła do sądu, który uznał (rozpatrując faktury, a nie weksel), że wierzytelności są przedawnione. Czy mogę w inny sposób wyegzekwować należności z weksla?

Obawy po zgubieniu dowodu osobistego

Wczoraj zgubiłem dowód osobisty. Zgłosiłem ten fakt w banku i w urzędzie miasta. Byłem też na policji, ale tam mi powiedziano, że zgubione dowody ich niewiele obchodzą. Teraz obawiam się, że nieuczciwy znalazca może posłużyć się moim dokumentem i zaciągnąć na mnie np. kredyt. Co będzie, gdy taka sytuacja zajdzie i komornik będzie żądał ode mnie spłaty takiego kredytu?

Zadłużony spadek po bracie a brak oświadczenia w terminie

W 2014 r. zmarł mój brat, który był obciążony długami swojej byłej żony (zmarła w 2009 r.). Po żonie brata pozostała jej córka z pierwszego małżeństwa – brat jej nie przysposobił. Spraw spadkowych po bracie i jego małżonce jak dotąd nie przeprowadzano. Nie złożyłam żadnego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, bo sądziłam, że najpierw musi być przeprowadzona sprawa spadkowa po śmierci bratowej. Chciałabym jakoś uchylić się od spłaty zadłużenia po bracie, czy mam jakieś szanse? Czy mogę jeszcze zwrócić się do sądu o przywrócenie terminu?

Rozpoczęcie nowego życia za granicą mimo długów

Mam dużo niespłaconych kredytów i innych długów, jestem po rozwodzie – bez pracy ani majątku. Chciałabym rozpocząć nowe życie mimo długów – za granicą, z nowym partnerem. Nie wiem jednak, co robić z należnościami. Proszę o pomoc.

Doręczenie pod niewłaściwy adres zaskarżenia nakazu zapłaty

Dostałem list z sądu w sprawie zajęcia komorniczego na kwotę ok. 15 tys. zł. Miałem działalność gospodarczą, lecz nie wyszło i półtora roku temu zamknąłem firmę. Dług to nieopłacone rachunki operatora telekomunikacyjnego. Wezwanie do zapłaty przyszło na stary adres, to znaczy ten, gdzie prowadziłem działalność, czyli na adres domu mojej babci. Od tamtego czasu mieszkam u mojej dziewczyny, jestem bezrobotny. Nie posiadam niczego wartościowego. Co w tej sytuacji mogę zrobić? Prosić o rozłożenie na raty? Za miesiąc lub dwa zacznę dobrze płatną pracę za granicą i wtedy chyba dam radę to powoli spłacić.


Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »
0.033731937408447 sek.