Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Bankructwo i co dalej?

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 2009-09-17

Mąż prowadził działalność gospodarczą, ale niefortunnie, w efekcie powstały długi wobec dostawców. Po jakimś czasie długi zaczął egzekwować komornik. Część należności została spłacona, ale odsetki były tak duże, że ich zapłata przekraczała możliwości męża. W wyniku egzekucji sprzedano posesję, na której znajdowała się działalność – uzyskana kwota nie wystarczyła na całkowite pokrycie długu. Mąż nie posiada już żadnego majątku, obecnie przebywa za granicą. Jako małżeństwo od 2007 r. mamy rozdzielność majątkową potwierdzoną sądownie. Z sądu przyszedł wniosek o dobrowolne ujawnienie majątku. Mąż złożył prośbę o odroczenie sprawy, ponieważ wyjeżdżał za granicę za pracą. Chciałabym dowiedzieć się, co dalej robić, aby sprawy nie brnęły dalej. Długów nie jesteśmy w stanie także i dzisiaj spłacić, ale może jest jednak jakieś wyjście?

Karol Jokiel

Z przedstawionego przez Panią opisu sytuacji wynika, że obecnie jest już prowadzone przeciwko Pani mężowi postępowanie egzekucyjne. Postępowanie to ma doprowadzić do przymusowego wykonania wyroku sądowego (nakazu zapłaty), który zapadł przeciwko Pani mężowi. Na tym etapie postępowania (egzekucja komornicza) praktycznie wszystko zależy od woli wierzyciela.

 

W szczególności, zgodnie z art. 820 Kodeksu postępowania cywilnego, „organ egzekucyjny (np. komornik) zawiesza postępowanie na wniosek wierzyciela”. Podobnie, zgodnie z art. 825 K.p.c. „organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek, jeżeli tego zażąda wierzyciel”.

 

Dłużnik ma stosunkowo niewielki wpływ na przebieg postępowania egzekucyjnego, choć oczywiście może kwestionować poszczególne czynności komornika w drodze skargi lub powództwa przeciwegzekucyjnego. W każdym jednak przypadku podjęcie takiego środka prawnego musi być należycie uzasadnione. Z drugiej strony, aby postępowanie egzekucyjne okazało się skuteczne, wierzyciel musi wskazać komornikowi majątek dłużnika podlegający zajęciu. Komornicy nieczęsto wykazują bowiem większą inicjatywę w samodzielnym poszukiwaniu takiego majątku. Najwidoczniej wierzyciel stwierdził już to, o czym Pani pisze – że mąż nie posiada żadnego majątku podlegającego zajęciu i co najwyżej wie, iż pracuje on za granicą.

 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ta ostatnia okoliczność istotnie utrudnia egzekucję, ponieważ wierzyciel, aby zająć wynagrodzenie należne Pani mężowi za pracę świadczoną za granicą, musiałby doprowadzić do uznania tam wyroku, na podstawie którego prowadzi egzekucję, a następnie wszcząć za granicą osobne postępowanie egzekucyjne, z czym oczywiście wiązałyby się duże koszty i strata czasu bez gwarancji sukcesu. Wszak wystarczyłoby, aby Pani mąż zmienił kraj, w którym pracuje i znowu pojawiłby się problem z ustaleniem jego miejsca pobytu.

 

Stąd zapewne wniosek wierzyciela skierowany do sądu o zobowiązanie Pani męża do wyjawienia majątku. Zazwyczaj środek ten stanowi ostateczność, gdy zarówno wierzyciel jak i komornik są już bezradni. Jeżeli Pani mąż przed sądem stwierdzi, że nie ma majątku własnego, a wszystko zostało już zajęte i zbyte celem zaspokojenia wierzycieli, komornik w niedługim czasie umorzy postępowanie egzekucyjne z uwagi na jego bezskuteczność.

 

Nawet gdyby wyszła na jaw okoliczność pracy Pani męża za granicą, komornik w Polsce nie mógłby dokonać zajęcia wynagrodzenia należnego z tego tytułu za granicą.

 

Trzeba przy tym podkreślić, że umorzenie postępowania egzekucyjnego nie spowoduje, że dług Pani męża wygaśnie, a należne odsetki przestaną narastać. Przeciwnie, dług będzie trwać dalej, odsetki będą naliczane, a wierzyciel w terminie do 10 lat od daty wszczęcia egzekucji, która obecnie jest prowadzona, będzie mógł złożyć powtórny wniosek do komornika.

 

Mając to na uwadze, sugerowałbym wystąpienie do wierzyciela z propozycją zawarcia porozumienia w przedmiocie spłaty długów. Bardzo często udaje się przy takiej okazji uzgodnić z wierzycielem np. rezygnację z odsetek pod warunkiem spłaty zadłużenia w ratach do określonego terminu, który może być ustalony nawet na lata. Porozumienie takie może być połączone z wnioskiem wierzyciela skierowanym do komornika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego (wszak każda czynność komornika powoduje dodatkowe koszty spadające na Pani męża).

 

Pieniądze tytułem spłaty długu mogą być w takiej sytuacji przekazywane poza komornikiem, który nie będzie w związku z tym naliczał swoich kosztów od każdej cząstkowej zapłaty. Wbrew pierwszemu Pani wrażeniu zapewniam, co wiem z własnej praktyki, że wierzyciel praktycznie zawsze jest zainteresowany takim porozumieniem. Szczególnie w przedstawionej przez Panią sytuacji, gdy nie potrafi ustalić majątku męża podlegającego zajęciu, będzie zadowolony, że dostanie istotną część należnych mu pieniędzy, a Pani mąż otrzyma zaś szansę ratalnej spłaty zadłużenia z równoczesnym powstrzymaniem narastania odsetek oraz kosztownych działań komornika.

 

Co prawda z Pani informacji nie wynika, aby wierzyciel próbował kierować egzekucję z wyroku przeciwko Pani mężowi do Pani majątku osobistego lub ewentualnie niepodzielonego jeszcze majątku wspólnego małżeńskiego (jeżeli kiedyś pozostawali Państwo we wspólności ustawowej i taki majątek w ogóle istnieje), gdyby jednak taka sytuacja zaistniała, powinna Pani bezwzględnie zwalczać tego typu czynności w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Opinie klientów

Dziękuję bardzo, jestem pozytywnie zaskoczona i bardzo zadowolona. Porada jest bardzo szczegółowa, zrozumiała. Pomogła mi podjąć decyzje co do dalszego postepowania. Urszula, lekarz medycyny, 49 lat
Bardzo dziękuję. Nie spodziewam się odpowiedzi tak szybko i profesjonalnie udzielonej w dniu wolnym od pracy. Elżbieta
Skorzystałam z porady w sprawie spadkowej. Informacje są wyczerpujące, szczegółowe. Do odpowiedzi zadawałam dodatkowe pytania i w ciągu paru minut miałam konkretną odpowiedź. Pierwszy raz płaciłam za poradę internetową, ale warto. Polecam. Próbowałam wyjaśnić w sądzie, Urzędzie Skarbowym - ale nic nie zrozumiałam z wyjaśniań urzędników. W Google są wyjaśnienia ale bez szczegółowych przykładów, które są podobne do mojego przypadku. Bożena, pracownik biurowy, 40 lat
Dziękuję za poradę, bardzo szybko została udzielona odpowiedź, również na dodatkowe pytania. Marek

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Egzekucja kredytu z emerytury i renty

Moja matka oraz ojczym (68 i 70 lat) są zadłużeni – posiadają 3 lub 4 kredyty w różnych bankach. Nie potrafią spłacać rat, w związku z czym w tym miesiącu zajęto 350 zł z emerytury. Wysokość emerytury oraz renty wynosi 1150 zł brutto oraz 850 zł brutto. Jaką kwotę banki mogą im zabierać?

Pieniądze ze zwrotu podatku zajęte przez komornika

Właśnie otrzymałam informację, że mojemu partnerowi komornik zajął pieniądze ze zwrotu podatku (w tym były ulga na małe dziecko) za długi swoich rodziców. Dokładnie są to długi za czynsz. Czy komornik miał do tego prawo, skoro mój partner nie mieszka z rodzicami od ponad roku?

Podwójna egzekucja z tego samego konta bankowego

Jestem emerytem mundurowym. Z mojej emerytury potrącane mam 25% z tytułu niespłaconych zobowiązań mojej żony wobec ZUS i nie tylko. Z żoną nie mam rozdzielności majątkowej, ona obecnie pozostaje bez dochodów. Po potrąceniach otrzymuję 1260 zł na wspólny rachunek bankowy. Wczoraj bank zajął 860 zł, jak się dowiedziałem: na podstawie zgłoszenia ZUS i dwóch komorników. Czy mogę podjąć jakieś kroki, aby uniknąć podwójnego zajęcia mojej emerytury?

Wezwanie do zapłaty i obciążenie kosztami sądowymi

Otrzymałam sądowy nakaz zapłaty, w którym wezwano mnie do zapłaty długu i obciążono kosztami sądowymi. Przed wszczęciem postępowania sądowego nie otrzymałam wezwania do zapłaty długu (dotyczy czesnego za studia). Przeczytałam, że jeśli wierzyciel nie wezwie dłużnika do zapłaty, a ten uzna roszczenie bez wdawania się w spór, to koszty sądowe obciążają dochodzącego zapłaty niezależnie od tego, że jest stroną wygraną w sprawie. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Czy rzeczywiście mogę domagać się zwrotu kosztów sądowych?

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »
0.028517007827759 sek.